Tag: Fondacija za otvoreno društvo

Poziv za učestvovanje u istraživanju o zaštiti potrošača

Pravosudna baza jug sprovodi anonimno istraživanje za potrošače kojma su prodavci nekada odbili reklamaciju. Upitnik je namenjen potrošačima (kupcima) kojima...

Mediji protiv pravosuđa

Dvanaesto predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije održala je Vida Petrović Škero, bivša predsednica Vrhovnog suda Srbije i...

Prepreke u pristupu pravdi

Jedanaesto predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije, održali su dr Nevena Petrušić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu i Dragan Đorđević, predsednik Odbora za ljudska prava Niš. Naziv predavanja je Prepreke u pristupu pravdi. 

Pravosuđe protiv medija

Deseto predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije, održali su Aleksandar Stankov, novinar iz Niša i Mihajlo Stojković, glavni i odgovorni urednik portala InfoVranjske i direktor udruženja građana Tim za razvoj i integracije iz Vranja.

Advokatura: između privatnog i javnog interesa

Deveto predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije, održala je dr Katarina Golubović, advokatica iz Beograda i Predsednica YUKOM-a.  Naziv predavanja je Advokatura: između privatnog i javnog interesa. 

Otvoreni podaci – dokle se stiglo? / Zaštita prava potrošača

Osmo predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije, održao je Ivan Grujić, pravni ekspert. Predavanje se sastojalo iz dva dela i obrađivalo je dve teme: Otvoreni podaci (prvi deo) i Zaštita prava potrošača (drugi deo). 

Evropski sud za ljudska prava i Evropska konvencija o ljudskim pravima: značaj i primena...

Sedmo predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije, održao je mr Dušan Ignjatović, advokat iz Beograda i pravni ekspert u oblasti ljudskih prava.

Fenomen masovnih tužbi i mehanizmi kolektivne zaštite prava

Šesto ovogodišnje predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije, održali su dr Nevena Petrušić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu i dr Nebojša Stanković, advokat iz Niša.

Vladavina prava: pogled Evropske unije

Peto ovogodišnje predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije, održao je mr Milan Antonijević, pravni ekspert u oblasti ljudskih prava. Naziv predavanja je Vladavina prava: pogled Evropske unije.

Samostalnost javnog tužilaštva – nesaglasnost normativnog i stvarnog

Četvrto ovogodišnje predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije, održao je dr Goran...

Zloupotreba procesnih ovlašćenja u krivičnom postupku 

Treće ovogodišnje predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije, održali su dr Ivan...

Pravne garancije nezavisnosti pravosuđa 

Drugo ovogodišnje predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije, održao je sudija u...

Predstavljeni polaznici obuke

Na koktelu održanom u prostorijama kluba Labireent u Nišu, predstavljena je druga generacija polaznika obuke „Jačanje kapaciteta za vladavinu prava – jug...

Novi pravni okvir za sudstvo

Prvo ovogodišnje predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije održala je sudija Vrhovnog...

Javni poziv za učešće u obuci za praćenje reforme pravosuđa

Odbor za ljudska prava Niš (CHRIN) i koalicija Pravosudna baza jug (PBJ) raspisuju javni poziv za Obuku za...

Konferencija: Rad disciplinskih organa advokatskih komora

U svojim prostorijama u Nišu i preko Zoom platforme, Koalicija Pravosudna baza jug je 1. marta 2022, održala...

Rad disciplinskih organa advokatskih komora

Koalicija Pravosudna baza jug (PBJ) Vas poziva da prisustvujete onlajn skupu "Rad disciplinskih organa advokatskih komora", koji će se održati u Nišu, u...

Otvoreni podaci i COVID-19

Koalicija Pravosudna baza jug je tokom druge polovine 2020. godine i prve polovine 2021. sprovela i sačinila istraživanje „Utvrđivanje potreba udruženja...

Saopštenje Koalicije Pravosudna baza jug

Saopštenje povodom predloga Narodne Skupštine RS za autentičnim tumačenjima odredbi člana 1066. st. 2 Zakona o obligacionim odnosima, člana...

Onlajn konferencija u Nišu – “Fenomen masovnih tužbi”

U Nišu je 20. aprila 2021. u prostorijama Koalicije Pravosudna baza jug održana stručna konferencija na kojoj je predstavljeno istraživanje "Fenomen masovnih...

Dokumenti