Zloupotreba procesnih ovlašćenja u krivičnom postupku 

82

Treće ovogodišnje predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije, održali su dr Ivan Ilić, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, i predsednik Moot court kluba Iustitia Niš i Andrija Ivić, javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu u Nišu i član Upravnog odbora Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije. Naziv predavanja je Zloupotreba procesnih ovlašćenja u krivičnom postupku.  

Sistem krivičnog pravosuđa u Srbiji, kao sastavni deo načela vladavine zakona, ozbiljno je narušen zloupotrebom procesnih prava i garancija u krivičnom postupku. Kao posledica toga, neki krivični postupci ne dobijaju epilog u vidu meritornog odlučivanja, zbog zastarelosti, izbegavanja pojavljivanja na sudu okrivljenih i drugih sličnih načina zloupotrebe procesnih prava, koji čine gotovo svi učesnici u krivičnom postupku. 

Zloupotreba procesnih prava u krivičnom postupku ozbiljno narušava princip vladavine prava, jer u takvim situacijama optuženi izbegavaju krivičnu osudu zbog zloupotrebe prava u krivičnom postupku, a postupci predugo traju, što dodatno narušava efikasnost postupka, kao i pravo na suđenje u razumnom roku. Izbegavanje primene krivične sankcije na izvršioce krivičnih dela, direktno znači potiranje prava oštećenih u krivičnom postupku. 

Predavači su, između ostalog, istakli: 

  • zloupotreba u krivičnom postupku može da potekne od bilo kojeg učesnika u postupku, uključujući i oštećenog; 
  • protiv naredbe za sprovođenje istrage, osumnjičeni nema pravni lek, što nije adekvatno rešenje; 
  • složenost postupka, odnosno veći broj okrivljenih, uvećava mogućnost opstrukcije; tako recimo u postupku u kojem ima 12 okrivljenih i isto toliko branilaca, mora istovremeno da prisustvuje na glavnom pretresu ukupno 24 osobe;  
  • sadašnje rešenje, po kojem privilegovani svedok može takvo svojstvo da koristi od početka do kraja postupka, nije dobro rešenje; bilo bi adekvatnije rešenje da samo jednom u toku trajanja postupka može da se pozove na ovo svojstvo; 
  • potrebno je predistražni postupak i istragu spojiti u jedinstveni postupak, jer ovako imamo nepotrebno dupliranje postupaka; 
  • naš krivični postupak je kombinacija anglosaksonskog i kontinentalnog modela i to se u praksi pokazuje veoma loše;  
  • broj zastarelih postupaka nije velik, ali kada se to desi, to je najveći poraz po krivični postupak.  

Predavanje je realizovano uz podršku Fondacije za otvoreno društvo