Tim Odbora za ljudska prava Niš

Dragan Đorđević je jedan od osnivača  Odbora za ljudska prava Niš 1999. godine i Predsednik Odbora od 2002 godine, a septembra  2000. godine zajedno sa koleginicama i kolegama iz Negotina, Bora, Leskovca i i Novog Pazara osniva Mrežu Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, čijim radom prvi put koordinira u periodu  od 2001. do  2003. godine,  a nakon toga ponovo  od 01. januara 2005 godine. Jedan je od osnivača Resurs Centra Niš 2002. godine.  Zajedno sa koleginicama i kolegama iz dve nevladine organizacije iz Niša, septembra  2002. godine osniva Medija Centar Niš, a u periodu od 2002. do kraja 2009. godine u Medija Centru Niš koordinira programske aktivnosti  usmerene ka razvoju i podršci civilnom društvu. Član je Upravnog odbora Medija Centra Niš.  Jedan je od osnivača  Nacionalne koalicije za decentralizaciju, Koalicije protiv diskriminacije 2005. godine, Regionalnog centra za manjine 2006 godine i Media&Reform Centra . Od 2015 godine je član Komisije za žalbe Saveta za štampu

E-mail: ddjordjevic@chrin.org.rs


Maja Kamenov je pravnica Odbora za ljudska prava Niš. Završila je pravni fakultet u Nišu,  a prva radna iskustva stekla je u Centru  za devojke i Centru za razvoj civilnih resursa  gde je radila do 2017. U Odboru za ljudska prava Niš počinje sa radom jula 2018. godine na pružanju besplatne pravne pomoći  svim građanima čija su prava ugrožena kao i rad na projektima koji se tiču prava osoba sa invaliditetom i rodne ravnopravnosti.

E-mail: mkamenov@chrin.org.rs