Tim Odbora za ljudska prava Niš

Dragan Đorđević je jedan od osnivača  Odbora za ljudska prava Niš 1999. godine i Predsednik Odbora od 2002 godine, a septembra  2000. godine zajedno sa koleginicama i kolegama iz Negotina, Bora, Leskovca i i Novog Pazara osniva Mrežu Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, čijim radom prvi put koordinira u periodu  od 2001. do  2003. godine,  a nakon toga ponovo  od 01. januara 2005 godine. Jedan je od osnivača Resurs Centra Niš 2002. godine.  Zajedno sa koleginicama i kolegama iz dve nevladine organizacije iz Niša, septembra  2002. godine osniva Medija Centar Niš, a u periodu od 2002. do kraja 2009. godine u Medija Centru Niš koordinira programske aktivnosti  usmerene ka razvoju i podršci civilnom društvu. Član je Upravnog odbora Medija Centra Niš.  Jedan je od osnivača Koalicije protiv diskriminacije 2005. godine, kao  i Regionalnog centra za manjine 2006 godine.

E-mail: ddjordjevic@chrin.org.rs


 Milan Krstev je pravnik Odbora za ljudska prava Niš. Završio je Pravni fakultet u Nišu, a prva radna iskustva stekao je u advokatskoj kancelariji u Nišu kao advokatski pripravnik. Oktobra 2010. godine počinje sa radom u Odboru na pružanju besplatne pravne pomoći svim građanima čija su prava ugrožena. Početkom 2012. godine preuzima koordinaciju pravnika za pet kancelarija Mreže CHRIS.

E-mail: mkrstev@chrin.org.rs