Pravna pomoć – formular

Ime i prezime:

Adresa:

Kontakt tel:

Email:

Stručna sprema:

Radni status:

Kratak opis slučaja:

Da li ste pokrenuli postupak pred sudom ili preduzeli koje druge radnje pred nadležnim organima u cilju zaštite Vašeg prava I koje?

Da li imate pravnog zastupnika u konkretnom slučaju?

Na koji način ste saznali za postojanje Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji?

Navedeni podaci biće zaštićeni shodno odredbama Zakona o zaštiti podataka ličnosti.