Pravna pomoć – formular

  Ime i prezime:

  Adresa:

  Kontakt tel:

  Email:

  Stručna sprema:

  Radni status:

  Kratak opis slučaja:

  Da li ste pokrenuli postupak pred sudom ili preduzeli koje druge radnje pred nadležnim organima u cilju zaštite Vašeg prava I koje?

  Da li imate pravnog zastupnika u konkretnom slučaju?

  Na koji način ste saznali za postojanje Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji?

  Navedeni podaci biće zaštićeni shodno odredbama Zakona o zaštiti podataka ličnosti.