BROŠURA „POŠTUJ RAZLIČITOSTI – JEDNAKOST ZA SVE“ 2011.

Najnovija brošura „Poštuj različitosti - jednakost za sve“ je sveobuhvatno, prošireno i revidirano izdanje koje je projektni tim Mreže CHRIS priredio uz mnogo promišljanja...

O ISHODIMA U ČINJENICAMA I BROJKAMA

Održano 13 sastanaka sa predstavnicima lokalnih samouprava; Održano 13 sastanaka sa lokalnim organizacijama osoba sa invaliditetom; Održano 15 sastanaka sa predstavnicima političkih partija prisutnih u lokalnim...

„POŠTUJ RAZLIČITOSTI – JEDNAKOST ZA SVE“ NA NAMA JE

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS želi da se zahvali svim dobrim ljudima koji su nesebično učestvovali i podržavali projekat svih ovih...

KONVENCIJA UN O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM I SRBIJA

Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom (Konvencija) sa Opcionim Protokolima je bila usvojena 13. decembra 2006. godine u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku,...

BROJEVI I PORUKE IZVEŠTAJA UN IZ 2011. GODINE

Prošlogodišnji izveštaj Ujedinjenih nacija koga su razvile Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i Svetska Banka, alarmirao je brojem od preko jedne milijarde ljudi širom sveta...

Dokumenti