Pravne garancije nezavisnosti pravosuđa 

80

Drugo ovogodišnje predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije, održao je sudija u penziji i predsednik Etičkog odbora Visokog saveta sudstva, gospodin Omer Hadžiomerović.  

Na predavanju pod nazivom Pravne garancije nezavisnosti pravosuđa, se razgovaralo o reizboru sudija iz 2009, neinformisanosti javnosti o dešavanjima u reformi pravosuđa, nedostatku pravne kulture i povremenoj olakoj kritici javnosti kao vrsti pritiska na rad sudova. Između ostalog, gospodin Hadžiomerović je istakao da: 

– problem neuspelog reizbora iz 2009. je bio, što sudski sistem nije imao mehanizam koji bi prepoznao one kojima nije mesto u sudstvu, te su neke sudije razrešene mimo zakona; 

– problemi u pravosuđu nisu personalne prirode, već sistemske prirode, jer sistem proizvodi ljude koji rade u pravosuđu; 

– nepostojanje odgovarajućeg kriterijuma za vrednovanje rada sudija je ilustrovano primerom gde se kvalitet rada sudija Apelacionog suda u Beogradu, merio kvantifikovanjem broja izrađenih presuda, bez postojanja parametara koji bi utvrdili kakav je zaista kvalitet tih presuda; 

– pooštravanje visine kazni ne doprinosi suzbijanju kriminaliteta; 

– uzevši u obzir sve okolnosti naše zemlje, nama su potrebne garancije nezavisnosti pravosuđa, koje nisu u okviru evropskih standarda, već koje su iznad tih standarda, jer je naše pravosuđe ranjivije. 

Pitanja i komentari polaznika su se odnosili na: 

– krivično delo zabrane javnog komentarisanja nepravosnažnih sudskih postupaka, koje je ukinuto 2012; 

– minimum ispunjenosti standarda kada je reč o reformi Ustava iz oblasti pravosuđa; 

– politički uticaj na predsednike sudova; 

– nedostatak ujednačene sudske prakse kao osnove nezavisnosti sudova. 

Predavanje je realizovano uz podršku Fondacije za otvoreno društvo