Javni poziv za učešće u obuci za praćenje reforme pravosuđa

634

Odbor za ljudska prava Niš (CHRIN) i koalicija Pravosudna baza jug (PBJ) raspisuju javni poziv za Obuku za praćenje reforme pravosuđa. Obuka će se realizovati zahvaljujući podršci Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

Glavni cilj obuke je unapređenje postojećih i izgradnja novih kapaciteta za praćenje i angažman u oblasti vladavine prava, sa naročitim fokusom na reformu pravosuđa. Takođe, jedan od ciljeva je ohrabrivanje i izgradnja kapaciteta na jugu i jugoistoku Srbije da nastupaju sa sopstvenim inicijativama i relevantnim uticajem na procese jačanja nezavisnosti i odgovornosti, te poboljšanja efikasnosti i kvaliteta pravosuđa, kako u lokalu, tako i na nacionalnom nivou.  

Konkurs je otvoren do 15. septembra 2023. godine, do kada je i krajnji rok za prijem prijava i pratećih dokumenata.

Ko može da se prijavi? 

  • Studenti završnih godina pravnog fakulteta i žurnalistike (komunikologije)
  • Novinari
  • Aktivisti organizacija civilnog društva
  • Sudski, tužilački i advokatski pripravnici i pomoćnici  

iz sledećih okruga: Nišavskog, Pčinjskog, Jablaničkog, Pirotskog, Topličkog, Rasinskog i Zaječarskog.  

Kandidati mlađi od 30 godina će imati prednost. 

Broj polaznika/ca je ograničen, te samo polaznici koji budu pozvani na intervju ulaze u uži izbor polaznika obuke. 

Predavači i teme: 

Predavači su profesori Pravnog fakulteta, sudije, tužioci, advokati, novinari i članovi organizacija civilnog društva i strukovnih udruženja koji se bave reformom pravosuđa.

Obuka će, između ostalog, pokrivati sledeće tematske celine: 

Evrointegracije: Poglavlje 23 – reforma pravosuđa;

Promena Ustava i pravosudnih zakona;

Garanti (ne)zavisnosti sudstva na papiru i u praksi;

Pristup pravdi (besplatna pravna pomoć, dužina trajanja postupka i drugo);

Sudstvo, tužilaštvo, advokatura;

Otvoreni podaci u pravosuđu;

Mediji i pravosuđe;

Fenomen GONG organizacija;

Zloupotreba procesnih ovlašćenja u krivičnom postupku;

Veštačenje u parničnom postupku;

Uloga i odgovornost pravobranilaštva;

i drugo. 

Vreme trajanja obuke: 

Obuka započinje 19. oktobra 2023. godine i trajaće šest meseci.

Predavanja će se organizovati dva puta mesečno (na svakih dve nedelje) – četvrtkom u vremenu od 17:00 do 19:30 h, u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš u Tržno-poslovnom centru Kalča.

Biće ukupno 14 predavanja.

Obuka je besplatna i polaznicima koji nisu iz Niša biće refundirani putni troškovi u visini povratne autobuske karte ili računa za gorivo. 

Šta posle obuke: 

Nakon što prođu obuku, određenom broju polaznika će biti ponuđeno da, uz mentorsku superviziju i kao članovi timova, budu angažovani na konkretnom istraživanju.

Na kraju obuke, polaznici bi bili informisani o predstojećim istraživanjima i biće im ponuđeno da se izjasne o preferencama na kojem istraživanju bi želeli da budu angažovani u nastavku ovog višegodišnjeg projekta. 

Sa polaznicima, kojima se ponudi saradnja na istraživanju, biće sklopljeni ugovori (uz isplatu honorara).

Prvo istraživanja će se realizovati u periodu jun – decembar 2024. godine i zahtevaće između 100-120 radnih sati po istraživaču (otprilike četiri sata nedeljno).

Po istom principu planirano je i istraživanje u prvoj polovini 2025. godine.

Angažman će biti prilagođen i usklađen sa postojećim radnim obavezama istraživača, kako njihov radni odnos kod poslodavca ili studije, ne bi trpeli, niti bili dovedeni u pitanje.  

Dodatne informacije možete dobiti upitom na e-mejl: obuka@chrin.org.rs ili pozivom na sledeće brojeve: 018/526 232 i 069/4466982