Advokatura: između privatnog i javnog interesa

46

Deveto predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije, održala je dr Katarina Golubović, advokatica iz Beograda i Predsednica YUKOM-a.  Naziv predavanja je Advokatura: između privatnog i javnog interesa. 

Na predavanju se razgovaralo o tome šta je advokatura i šta je njena obaveza prema građanima i pravnom poretku, sa naglaskom na ulogu advokature u efikasnosti pravosuđa. Ukazano je na problematiku pokretanja disciplinskih postupaka protiv advokata, s ciljem da oni budu isključeni iz AK, usled pružanja besplatne pravne pomoći, bavljenja medijacijom i zastupanja udruženja, kao i nepokretanja istih, po prijavama za nesavestan rad advokata. Bilo je reči i o efikasnosti sistema besplatne pravne pomoći u Srbiji.

Konstatovano je da advokatura ostaje u senci i često se ne uzima u obzir, kada se navode faktori neefikasnosti i problem suđenja u razumnom roku. Međutim, u stvarnosti je neretka pojava da procesne zloupotrebe dolaze upravo iz redova advokata, koji zloupotrebom procesnih ovlašćenja odugovlače postupke, zarad sopstvenih i interesa svojih klijenata. Takvo postupanje je jedan od najznačajnijih faktora predugog trajanja postupaka u Srbiji. Sa druge strane, neodgovorni pojedinci, na taj način, urušavaju ugled profesije, čime se stvara generalizacija, koja šteti advokatima, kojih nije mali broj, koji savesno obavljaju poslove svoje profesije. Takođe se razgovaralo o odgovornosti advokature za generisanje masovnih tužbi.

Predavanje je realizovano uz podršku Fondacije za otvoreno društvo