Mediji protiv pravosuđa

16

Dvanaesto predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije održala je Vida Petrović Škero, bivša predsednica Vrhovnog suda Srbije i članica CEPRIS-a.  Naziv predavanja je Mediji protiv pravosuđa. 

Svedoci smo da mediji često ne poštuju pravo na privatnost i osnovna ljudska prava učesnika u postupku, proklamovana Ustavom. U neposrednoj vezi sa tim je pitanje načina izveštavanja medija o radnjama koje preduzimaju pravosudni organi, ali i organi krivičnog gonjenja, uopšte. S tim u vezi, postavlja se pitanje da li naši novinari pre objavljivanja takvih informacija, ukoliko već nemaju odgovarajuće pravničko obrazovanje, konsultuju pravne stručnjake, kako bi, pre svega. Izbegli svoju krivičnopravnu ili građanskopravnu odgovornost. Konačno, bez ikakve sumnje, ponajveća anomalija odnosa medija i pravosuđa au neutemeljeni i besramni napadi tabloida na pravosuđe, kroz iznošenje laži i neistina.

Na predavanju se govorilo o tome da li mediji dovoljno profesionalno izveštavaju o radu pravosuđa; da li postoje organizovani „medijski“ napadi na predstavnike pravosudnih organa; kakva je saradnja između ove grane vlasti i novinara; kako postupaju sudovi u postupcima u kojima se kao tužioci javljaju predstavnici zakonodavne i izvršen vlasti, i uopšte političari; da li pred domaćim pravosuđem postoji različit tretman prorežimskih i nezavisnih medija; da li su novinari dovoljno zaštićeni i šta pravosuđe preduzima u tom cilju, ali i da li ima odgovornosti i zloupotrebe novinara i kako to sprečiti. Predavanje je moderirao Mihajlo Čolak, programski direktor Odbora za ljudska prava Niš (CHRIN).

Predavanje je realizovano uz podršku Fondacije za otvoreno društvo