O Mreži

Mreža CHRIS je osnovana 1. septembra 2000. godine kao jedinstveni pokret za zastupanje ljudskih prava u Srbiji, a pre svega, za pružanje besplatne pravne pomoći građanima čija su ljudska prava prekršena. Danas širom Srbije pet članica realizuju programe Mreže: Odbor za ljudska prava Negotin, Građanski Forum Novi Pazar, Odbor za ljudska prava Niš, Odbor za ljudska prava Valjevo i Vojvođanski Centar za ljudska prava Novi Sad.

Mreža CHRIS pruža direktnu besplatnu pravnu pomoć građanima, analizira postojeće podatke i nadzire specifične slučajeve nepoštovanja ljudskih prava u cilju izmenu i dopune postojećih zakonskih i podzakonskih propisa u saradnji sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama na teritoriji Srbije.

Vizija koju Mreža deli je osnaženo građansko društvo i unapređena građanska i institucionalna svest o pitanjima osnovnih ljudskih prava kao garant zaštite i ostvarenja ljudskih prava u Srbiji. Mreža CHRIS teži da ostvari ovu viziju sprovođenjem aktivnosti u sledećim oblastima:

Vladavina prava:

– poboljšati pridržavanje obavezama u pogledu ljudskih prava i povećati odgovornost nadležnih;
– povećati mogućnosti da građani dobiju pravnu pomoć.

Ne-diskriminacija:

– poboljšati zakonodavne i ostale mehanizme za zaštitu od diskriminacije;
– poboljšati sredstva za izražavanje manjina i drugih diskriminisanih grupa.

Programe Mreže CHRIS podržavaju dva strateška donatora:

Branitelji građanskih prava (Civil Rights Defenders) i Institut otvorenog društva (Open Society Institute)