Tag: Vladavina prava

Poziv za učestvovanje u istraživanju o zaštiti potrošača

Pravosudna baza jug sprovodi anonimno istraživanje za potrošače kojma su prodavci nekada odbili reklamaciju. Upitnik je namenjen potrošačima (kupcima) kojima...

Javni poziv za dodelu finansijske podrške – „Vidimo se u EU“

Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD), u partnerstvu sa članicama koalicije, organizacijama Proaktiv i Odbor za ljudska prava iz Niša, u okviru projekta „Vidimo se u EU”, raspisuje javni poziv za dodelu finansijske podrške organizacijama

Mediji protiv pravosuđa

Dvanaesto predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije održala je Vida Petrović Škero, bivša predsednica Vrhovnog suda Srbije i...

Prepreke u pristupu pravdi

Jedanaesto predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije, održali su dr Nevena Petrušić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu i Dragan Đorđević, predsednik Odbora za ljudska prava Niš. Naziv predavanja je Prepreke u pristupu pravdi. 

Pravosuđe protiv medija

Deseto predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije, održali su Aleksandar Stankov, novinar iz Niša i Mihajlo Stojković, glavni i odgovorni urednik portala InfoVranjske i direktor udruženja građana Tim za razvoj i integracije iz Vranja.

Advokatura: između privatnog i javnog interesa

Deveto predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije, održala je dr Katarina Golubović, advokatica iz Beograda i Predsednica YUKOM-a.  Naziv predavanja je Advokatura: između privatnog i javnog interesa. 

Otvoreni podaci – dokle se stiglo? / Zaštita prava potrošača

Osmo predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije, održao je Ivan Grujić, pravni ekspert. Predavanje se sastojalo iz dva dela i obrađivalo je dve teme: Otvoreni podaci (prvi deo) i Zaštita prava potrošača (drugi deo). 

Unapređenje primene Alternativnih sankcija kroz izmene zakona

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS organizovala je 29.01.2024. u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu okrugli sto pod nazivom ,,Unapređenje primene Alternativnih sankcija kroz izmene zakona”.

Evropski sud za ljudska prava i Evropska konvencija o ljudskim pravima: značaj i primena...

Sedmo predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije, održao je mr Dušan Ignjatović, advokat iz Beograda i pravni ekspert u oblasti ljudskih prava.

Učešće građana u donošenju odluka-ProklamovanoVsRealnost

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS organizovala je 17.01.2024. u prostorijama Mreže CHRIS u Nišu okrugli sto pod nazivom ,,Učešće građana u donošenju odluka-ProklamovanoVsRealnost”.

Fenomen masovnih tužbi i mehanizmi kolektivne zaštite prava

Šesto ovogodišnje predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije, održali su dr Nevena Petrušić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu i dr Nebojša Stanković, advokat iz Niša.

Vladavina prava: pogled Evropske unije

Peto ovogodišnje predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije, održao je mr Milan Antonijević, pravni ekspert u oblasti ljudskih prava. Naziv predavanja je Vladavina prava: pogled Evropske unije.

Samostalnost javnog tužilaštva – nesaglasnost normativnog i stvarnog

Četvrto ovogodišnje predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije, održao je dr Goran...

Objavljen godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku

Nastavljajući praksu iz prethodnih godina, ambasador EU u Srbiji Emanuel Žiofre danas je uručio Godišnji izveštaj za Srbiju članovima Nacionalnog konventa o...

Zloupotreba procesnih ovlašćenja u krivičnom postupku 

Treće ovogodišnje predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije, održali su dr Ivan...

Prilozi CHRIN-a i PBJ uvršteni u Knjigu preporuka NKEU za 2023

Objavljen je sažetak Knjige preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za 2023. godinu. U sklopu odeljka Radna grupa za poglavlje 23 –...

Pravne garancije nezavisnosti pravosuđa 

Drugo ovogodišnje predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije, održao je sudija u...

Predstavljeni polaznici obuke

Na koktelu održanom u prostorijama kluba Labireent u Nišu, predstavljena je druga generacija polaznika obuke „Jačanje kapaciteta za vladavinu prava – jug...

Održan sastanak Programskog saveta koalicije PBJ

Na sastanku Programskog saveta koalicije Pravosudna baza jug (PBJ) razgovaralo se o tekućim istraživanjima, koje koalicija sprovodi i planovima za 2024. godinu....

Novi pravni okvir za sudstvo

Prvo ovogodišnje predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije održala je sudija Vrhovnog...

Dokumenti