Izveštaj i preporuke – Građanski Alarm

16

U Medija Reform Centru Niš 31. maja 2024. godine članovi projektnog tima Maja Kamenov Dragan Đorđević predstavili su glavne nalaze istraživanja izveštaja Građanski Alarm, kao i ključne preporuke za unapređenje procesa konkursnog sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog interesa u Nišu.

Odbor za ljudska prava Niš je u prethodnih devet meseci realizovao monitoring sprovođenja konkursnog sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog interesa za period 2019-2023. u gradu Nišu i na nivou gradskih opština. Jedan od rezultata ovog procesa je Izveštaj i preporuke kojim, između ostalog, želimo da pokrenemo javni dijalog o značaju I kvalitetu javnog informisanja na lokalnom nivou.

Građanski Alarm – Predstavljanje izveštaja i preporuka, 31.05.2024.

Predstavljanje Izveštaja i preporuka  je završna aktivnost Odbora za ljudska prava Niš u okviru projekta pod nazivom „Građanski Alarm“ čiju je realizaciju podržala Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji – Europe ASAP“.