XIX sednica Saveta za rad sa osobama sa invaliditetom gradonačelnika grada Niša

2083

Dana 08.02.2012. godine u sali Gradske kuće u Nišu, savetnik gradonačelnika za rad sa osobama sa invaliditetom održao je XIX sednicu Saveta. Sednica se sastojala iz 2 tačke dnevnog reda i to:
– Adaptacija i reorganizacija Dispanzera EI u objekat za primarnu zdravstvenu zaštitu osoba sa invaliditetom
– Formiranje akcionog tima osoba sa invaliditetom za period 2012-2016. god.
U okviru prve tačke dnevnog reda, nakon reči savetnika gradonačelnika, prisutnima se obratio direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Ljubodrag Radević koji je izložio plan adaptacije, tačnije ideje da se zgrada Dispanzera EI adaptira u objekat za primarnu zdravstvenu zaštitu osoba sa invaliditetom za koji je rekao da je obezbeđen novčani iznos u budžetu grada od 6 miliona dinara. Planirano je da isti zadovoljava potrebe osoba sa invaliditetom u smislu postojanja lekara opšte prakse, zubarske službe, ginekološke službe i ostalih službi.
Druga tačka dnevnog reda posvećena je formiranju akcionog tima osoba sa invaliditetom za period 2012-2016. god. U tom smislu savetnik je upoznao prisutne sa ciljevima postojanja akcionog tima i oblastima delovanja istog. Tim bi se, po rečima Jordana Ivanovića, bavio sledećim stvarima:
1. Unapređenjem položaja osoba sa invaliditetom u smislu pristupačnosti i uklanjanja arhitektonskih barijera na teritoriji grada Niša,
2. Praćenjem implementacije Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
3. Praćenjem kvaliteta ortopedskih pomagala koje dobijaju osobe sa invaliditetom

U rad akcionog tima biće uključene i četri organizacije članice Mreže za javno zastupanje “Uklonimo barijere – Jednakost za sve” : Odbor za ljudska prava Niš, Centar za samostalni život invalida, Udruženje distrofičara i Gradsko udruženje cerebralne i dečije paralize Niš.