Sastanak Koalicije-Zajedno za pristupačnost

2060

U cilju smanjenje diskriminacije osoba sa invaliditetom u Nišu, stvaranjem pretpostavki za njihovo aktivno uključivanje u sistem obrazovanja i u život lokalne zajednice,  kao i poštovanja načela jednakosti za sve građane Niša bez obzira na njihova lična svojstva, Odbor za ljudska prava Niš realizuje projekat „Zajedno za pristupačnost“.

Specifičan cilj projekta je usvajanje odluke Skupštine Grada  Niša da u budžetu za 2019. godinu opredeli najmanje 3.500.000 dinara za uklanjanje arhitektonskih barijera na ulazima i unutar određenih obrazovnih ustanova. 
  1. oktobra 2018. godine u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš održan je još jedan sastanak  organizacija udruženja osoba sa invaliditetom okupljenih u neformalnoj Koaliciji za pristupačnost  i  koje zajednički realizuju aktivnosti u okviru inicijative „Zajedno za pristupačnost“. Tokom sastanka su razmatrane dosadašnje aktivnosti koalicije, predstavljene buduće aktivnosti i usaglašeni naredni koraci javnog zastupanja. Kako process javnog zastupanja ulazi u svoju završnu fazu,  učesnici sastnaka su informisani o aktivnostima  u proteklom periodu u cilju jačanja  i obezbeđivanja podrške u lokalnom parlamentu za usvajanje budžetske odluke odluke, kao i dosadašnjim kontaktima i komunikaciji sa predstavnicima Gradskog veća i nadležnih insttucija lokalne samouprave. Takođe, na sastanku je učestvovao i predsednik  Saveta za rad sa osoba sa invaliditetom Jordan Ivanović, koji je dodatno informisan o aktivnostima koalicije za pristupačnost i koji je i ovom prilikom izrazio potpunu podršku inicijativi. Deo sastanka bio je posvećen usaglašavanju konkretnih aktivnosti u završnim periodu procesa javnog zastupanja, postignut dogovor o snimanju  emisije i organizaciji završnog javnog događaja u Gradskoj kući,  neposredno pred sednicu Skupštine grada Niša na kojoj će se odlučivati o budžetu grada za 2019. godinu.

„Zajedno za pristupačnost“ realizuje Odbor za ljudska prava Niš u okviru projekta “Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika” koji realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Media i reform centrom Niš, Forumom civilne akcije FORCA, Evrokontaktom, Centrom za razvoj civilnog društva, Timočkim omladinskim centrom, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom.
#ljudskaprava#dostojanstvo#obrazovanje