Projekat E-Learning škola demokratije i ljudskih prava

2138

Partneri za demokratske promene Srbija i Odbor za ljudska prava Niš uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji  realizovali su  projekat E –learning škola demokratije i ljudskih prava.

Program je bio namenjen studentima završnih godina sa teritorije cele Srbije koji će steći i upotpuniti znanja iz oblasti ljudskih prava i demokratije, kako bi kasnije iskoristili stečeno znanje i primenili ga kroz angažman u razvoju civilnog društva u Srbiji, a takođe i uvideli prednosti metodologije elektronskog učenja, pa i na taj način osmišljavali i dopunjavali kasniji rad.

E-learning  je program koji se sastojao od 11  predavanja po 45 min. koja su učesnicima bila dostupna putem inrerneta  u periodu od 15. septembra do 31. decembra 2011. godine. Program je trajao  90 dana što znači da su učesnici mogli da odslušaju predavanje sa bilo kog mesta gde imaju pristup internetu i prema ritmu koji njima odgovara u okviru predviđenog roka. Kroz ovaj program prošlo je 146 studenata iz 35 gradova i 26 fakulteta iz svih krajeva Srbije.

Program je  obuhvatio teme iz oblasti: Osnovni koncept iz ljudskih prava i ljudska prava u Srbiji; Vladavina prava i pravo na pravično suđenje, Međunardne institucije i instrumenti za zaštitu ljudskih prava, Informacije od javnog značaja i zaštita podataka o ličnosti, Zaštitik građana – Obdusman, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti; Građanska, politička,ekonomska, socijalna i kulturna prava; Antidiskriminacija i marginalizovane grupe; Odgovorno upravljanje i antikorupcija; Sloboda govora i medijska prava.

Predavanja su se sastojala  iz audio i video prezentacija, power-point prezentacija, praktičnih primera i vežbi. Na kraju svakog časa-predavnja učesnicima je bio ponuđen mini-test.

Nakon postavljanja svih predavanja na E-learning sistem, Partneri Srbija i Odbor za ljudska prava Niš objavili su poziv učesnicima za podnošenje predloga mini projekata iz oblasti demokratije i ljudskih prava, koji bi se realizovali u njihovoj sredini, u mestu gde žive ili studiraju, na fakultetu, u lokalnoj zajednici, sve radi implementacije i širenja znanja stečenog nakon pohađanja E-learning programa. Ukupno je podneto 8 predloga koji su ispunjavali opšte uslove poziva.