EU Glasno i jasno – Jednakost za sve

2115
Specifičan cilj projekta je usvajanje odluke Skupštine Grada  Niša da u budžetu za 2019. godinu opredeli najmanje 3.500.000 dinara za uklanjanje arhitektonskih barijera na ulazima i unutar određenih obrazovnih ustanova.  

U okviru realizacije procesa javnog zastupanja za uklanjanje arhitektonskih barijera na i unutar obrazovnih institucija u Nišu pod nazivom ,,Zajedno za pristupačnost,, 05. novembra 2018. godine u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš snimljen je deo video materijala za digitalnu kampanju. Vuk Đorđević, Dimitrije Anđelković i Vladimir Bakanj su u ime Koalicije za pristupačnost govorili o svakodnevnim izazovima sa kojima se susreću tokom svog obrazovanja a zbog nepristupačnih i nedostupnih objekata u kojima se nalaze osnovne i srednje škole u Nišu.

 


Da škole budu pristupačnije učenicima koji se kreću kolicima

„Zajedno za pristupačnost“ realizuje Odbor za ljudska prava Niš u okviru projekta “Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika” koji realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Media i reform centrom Niš, Forumom civilne akcije FORCA, Evrokontaktom, Centrom za razvoj civilnog društva, Timočkim omladinskim centrom, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom.
#ljudskaprava#dostojanstvo#obrazovanje