10. Decembar Međunarodni dan ljudskih prava

Sazrevanje - Međunarodni dan ljudskih prava - (TV KCN 11.12.2017) Povodom 10. Decembra Međunarodnog dana ljudskih prava Marija Demić, koordinatorka pravnog tima Mreže odbora za...

Ljudska prava i slobode se osvajaju – ne dobijaju se na...

Dragan Đorđević, Ivana Petrović i Ivan Novković: Foto: MRCN/ T. Đ. MILENA MILOŠEVIĆ, Portal Mediareform, 9. OKTOBRA 2017. Dan nakon petooktobarske revolucije – 6. oktobar 2000, umesto...

Između redova – Ljudska prava u Srbiji?

Između redova - Belami televizija - 09.12.2016. Gosti: Igor Milosavljević, Pravni centar Niš; Dragan Đorđević, Odbor za ljudska prava Niš, Urednik i voditelj: Dušica Dejić

Međunarodni dan ljudskih prava – aktivnosti Mreže CHRIS

Povodom 10. Decembra Međunarodnog dana ljudskih prava Mreža CHRIS organizovala je više aktivnosti u gradovima u kojima realizuje svoje aktivnosti.

Između redova – Da li su Vam povređena ljudska prava?

Iz(među) redova - Belami televizija -10.12.2015. Gosti: Dragan Đorđević, Mreža za ljudska prava CHRIS; Olivera Bobić, predsednik Samostalnog sindikata u Nišu; Urednik i voditelj: Dušica...

TV Zona Plus, Iz Jutra u dan 10.12.2015

TV Zona Plus, Iz Jutra u dan,  10.12.2015.  Dragan Đorđević, Odbor za ljudska prava Niš

POD ISTIM KROVOM – TELO JEKH KHER

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS  u okviru aktivnosti obeležavanja 10. Decembra Međunarodnog dana ljudskih prava, organizovala je 12 decembra 2014 godine...

Međunarodni dan ljudskih prava – aktivnosti u Nišu

Povodom 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, u saradnji sa partnerskim organizacijama i institucijama,  organizovala je...

Međunarodni dan ljudskih prava- aktivnosti u Valjevu

Povodom 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, u saradnji sa partnerskim organizacijama i institucijama,  organizovala je...

NTV Telepres, 12.12.2014.

NTV Telepres, 12.12.2014. intervju sa Draganom Đorđevićem koordinatorom Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS povodom 10. Decembra Međunarodnog dana ljudskih prava.

Međunarodni dan ljudskih prava- aktivnosti u Boru

Povodom 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, u saradnji sa partnerskim organizacijama i institucijama,  organizovala je...

TV Zona plus, Danas, 10.Decembar 2014.

TV Zona plus, Danas, 10.Decembar 2014. Razgovor sa Sanjom Jefić Branković iz kancelarije za ljudska i  manjinska prava Republike Srbije  i Draganom Đorđevićem, koordinatorom...

TV Zona Plus, Podatak Plus 03.12.2014.

TV Zona Plus,Podatak plus 03.12.2014. povodom 10. Dcembra Međunarodnog dana ljudskih prava razgovor sa Goranom Miletićem, programskim direktorom Civil Righst Defenders za Zapadni balkan ...

TV Zona plus, Iz jutra u dan 11.04.2014

TV Zona plus, Iz Jutra u dan,  11.04.2014, Dragan Đorđević, Odbor za ljudska prava Niš

NTV, Niš uživo, 10.12.2013

NTV, Nis uživo 10.12.2013 razgovor sa Draganom Đorđevićem, koordinatorom Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS povodom 10. Decembra međunarodnog dana ljudskih prava.

10.decembar – Press konferencija

Povodom  10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, u Nišu su  Press konferenciju  zajedno održali  Odbor za ljudska prava Niš, udruženje Ženski prostor i Centar...

10. decembar – Međunarodni dan zaštite ljudskih prava

Odbor za ljudska prava Niš je, povodom obeležavanja 10. decembra, Međunarodnog dana zaštite ljudskih prava, organizovao konferenciju za medije grada Niša. Konferencija je održana...

21. mart – Međunarodni dan eliminacije svih oblika rasne diskriminacije

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS koju čine 5 lokalnih kancelarija (u Novom Sadu, Valjevu, Nišu, Novom Pazaru i Negotinu), je obeležila...

Da nas različitosti i ista prava zbliže

Drugi segment aktivnosti u okviru projekta obeležavanja 10. decembra, Međunardonog dana ljudskih parava, Odbor za ljudska prava Niš , kancelarija Mreže CHRIS u Nišu...

Ljudska prava svima – 10.12.2009.

Odbor za ljudska prava Niš - kancelarija Mreže CHRIS u Nišu,  je ovogodišnju kampanju “Ljudska prava svima” realizovao aktivnostima podeljenim u dva segmenta. Prvi segment...