Između redova – Da li su Vam povređena ljudska prava?

2123

Iz(među) redova – Belami televizija -10.12.2015.
Gosti: Dragan Đorđević, Mreža za ljudska prava CHRIS; Olivera Bobić, predsednik Samostalnog sindikata u Nišu; Urednik i voditelj: Dušica Dejić