Međunarodni dan ljudskih prava – aktivnosti Mreže CHRIS

2168

Povodom 10. Decembra Međunarodnog dana ljudskih prava Mreža CHRIS organizovala je više aktivnosti u gradovima u kojima realizuje svoje aktivnosti.