Da nas različitosti i ista prava zbliže

2272

Drugi segment aktivnosti u okviru projekta obeležavanja 10. decembra, Međunardonog dana ljudskih parava, Odbor za ljudska prava Niš , kancelarija Mreže CHRIS u Nišu realizovala je 18.12.2009. godine. Tog dana sa početkom u 12 časova, u centralnom holu TPC Kalča u Nišu, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS i Prehrambeno-hemijska škola u okviru projekata “Ljudska prava svima“ i “Jednake šanse” realizovale su performans “Da nas različitosti i ista prava zbliže”.

Realizacijom performansa aktivisti Mreže Odbora CHRIS, učenici Prehrambeno-hemijske škole i aktivisti Evropskog udruženja studenata prava-ELSA, razgovarali su sa građanima Niša i tom prilikom organizovali podelu edukativnog i promotivnog materijala (Kalendar 12 boraca za ljudska prava i Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima UN, Zakon o zabrani diskriminacije…).

Prolaskom kroz kapije ljudskih prava, građani/ke dobijali su stiker gde bi pribeležili svoje mišljenje u vezi ugroženosti ljudskih prava ili bi uputili poruku državi. Aktivnim građanima/kama sledio je paket “ljudskih prava”Mreže CHRIS.

Ovde  možete pogledati Poruke gradjana Niša – 18.12.2009