10. Decembar Međunarodni dan ljudskih prava

2130

Sazrevanje – Međunarodni dan ljudskih prava – (TV KCN 11.12.2017)

Povodom 10. Decembra Međunarodnog dana ljudskih prava Marija Demić, koordinatorka pravnog tima Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS i Dragan Đorđević, koordinator Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS učestvovali u emisiji Sazrevanje TV KCN posvećenoj ljudskim pravima.