NTV Telepres, 12.12.2014.

2052

NTV Telepres, 12.12.2014. intervju sa Draganom Đorđevićem koordinatorom Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS povodom 10. Decembra Međunarodnog dana ljudskih prava.