Međunarodni dan ljudskih prava- aktivnosti u Valjevu

2058

Povodom 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, u saradnji sa partnerskim organizacijama i institucijama,  organizovala je konferencije za medije u pet gradova u Srbiji: u Nišu, Boru, Valjevu, Novom Pazaru i Bujanovcu. Na koneferenciji u Valjevu koju je organizovao Odbor za ljudska prava Valjevo-kancelarija Mreže CHRIS u Valjevu koja je održana u Klubu osoba sa invaliditetom, govornici su bili: predstavnica Romske zajednice u našem Valjevu Danijela Janković, pedagoška asistentkinja, Jovana Vujić, sekretar Društva za cerebralnu paralizu i koordinatorka Kluba osoba sa invaliditetom, kao i predstavnici Odbora za ljudska prava Valjevo Saša Aleksić i Aleksandar Perović.

Ovo je bila dobra prilika da se još jednom pažnja javnosti i organa javne vlasti u našem gradu usmeri na svakodnevne teškoće sa kojima se susreću naši sugrađani iz posebno ugroženih grupa.Od stanovanja u potpuno neuslovnim i napuštenim stambenim objektima kojima preti urušavanje a koji su dom za više Romskih porodica, fizičkih barijera koje su nepremostiva prepreka za nesmetano uključivanje osoba sa invaliditetom u normalne društvene tokove do nemogućnosti ostvarivanja prava iz domena rada, socijalnog i zdravstvenog osiguranja i drugih oblasti društvenog života. Predstavnik Odbora za ljudska prava, Saša Aleksić je naglasio da je najveći broj obraćanja građana službi pravne pomoći Mreže CHRIS, u vezi sa ostvarivanjem prava na rad i drugih prava iz korpusa takozvanih ekonomskih prava. Istaknuto je da, organi javne vlasti, imaju najveću odgovornost i obavezu da svim građanima i građankama omoguće ravnopravno uživanje prava koja im garantuje Ustav i zakoni Republike Srbije.

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS organizovala je ovaj događaj zahvaljujući podršci Civil Rights Defenders.