Šta građani mogu da postignu javnim raspravama?

2026

U okviru projekta „Kako građani utiču na javno informisanje” Odbor za ljudska prava Niš  je 30.10.2020. godine u prostorijama Fondacije za otvoreno društvo, Srbija organizovao debatu pod nazivom  „Šta građani mogu da postignu javnim raspravama?“.

Odbor za ljudska prava Niš je uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija tokom  2019. i 2020. godine realizovao istraživanje i analizirao efekte javnih rasprava koje su sprovodili Programski saveti JMU RTS i RTV od 2015.g. Analizirani su pozitivni propisi, izveštaji regulatornih tela, medijskih udruženja i organizacija civilnog društva, a deo istraživanja je realizovan i u formi intervjua sa  članovima programskih saveta, zaposlenima u  javnim medijskim servisima i medijskim stručnjacima. Sastavni deo analize su i dve grupe preporuka: Prva grupa preporuka odnosi se na unapređenje funkcionalnosti programskih saveta, a  druga grupa preporuka odnosi se na unapređenje svrsishodnosti javnih rasprava.

Osim predstavljanja nacrta analize, debata je imala za cilj da se od predstavnika JMU RTS i RTV, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Regulatornog tela za elektronske medije, novinarskih udruženja i organizacija civilnog društva čuju predlozi za unapređenje efikasnosti  i uticaja programskih saveta unutar javnih medijskih servisa, organizacije javnih rasprava, povećanja transparentnosti a u cilju  jačanja  realnog uticaja građana na rad javnih medijskih servisa.

Nacrt ,,Analiza efekata javnih rasprava Programskih RTS i RTV 2015-2019,, predstavio je Ivan Grujić, a osim njega uvodničari su bili i Prof. dr Milivoje Pavlović, predsednik Programskog saveta RTS i Budimir Marković, član Programskog saveta RTV. U ime Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije učesnicima se obratila Snežana Pečenčić, načelnik Odeljenja u Sektoru za informisanje i medije a u ime Fondacije za otvoreno društvo, Srbija Nevena Ružić koordinator programa. Preporuke sa ovog skupa biće sastavni deo finalnog teksta analize.

Debata je jedna od aktivnosti na projektu „Kako građani utiču na javno informisanje , koji Odbor za ljudska prava Niš vodi uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija, a sa  ciljem unapređenja uslova za veće uključivanje građana u funkcionisanje javnih medijskih servisa.