Izbor polaznika Obuke u pravničkim veštinama za studente Pravnog fakulteta u Nišu

878

U okviru projekta ,,Mobilna pravna podrška,, koji zahvaljujući podršci Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji realizuje Odbor za ljudska prava Niš, danas su na Pravnom fakultetu u Nišu organizovani intervjui sa studentima Pravnog fakulteta koji su se prijavili za program Obuke u pravničkim veštinama.

Na javni poziv za program Obuke prijavilo se ukupnp 46 studenata, a tročlana komisija je nakon održanih intervjua sa prijavljenim studentkinjama i studentima Pravnog fakulteta u Nišu, izvršila izbor od 35  polaznika Obuke pravničkim veštinama, koji će se realizovati tokom novembra meseca.

Projekat Mobilna pravna podrška realizuje se zahvaljući podršci Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.