Onlajn debata-Kako unaprediti transparentnost medijskih sadržaja sufinansiranih javnim novcem?

1999

Strategija razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji identifikovala je kao jedan od problema koji bi njenim sprovođenjem trebalo da budu rešena, potrebu da se unapredi transparentnost procesa konkursnog sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog interesa.

Idući u susret usvajanju Akcionog plana za primenu strategije, Odbor za ljudska prava Niš je zahvaljući podršci Misije OEBS u Srbiji, analizirao određene pravne propise i njihov uticaj na jednu od mera propisanih Strategijom, koja predviđa veću dostupnost ovako finansiranih medijskih sadržaja, a u cilju adekvatnog ostvarivanje svrhe projektnog sufinansiranja.  Sastavni deo analize su i preporuke za moguće izmene i dopune pravnog okvira kojim se  uređuje konkursno sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa u Republici Srbiji. 

Odbor za ljudska prava Niš organizuje onlajn debatu pod nazivom „Kako unaprediti transparentnost medijskih sadržaja sufinansiranih javnim novcem?“, koja će se održati na platformi ZOOM u ponedeljak, 23.11.2020. godine sa početkom u 12 časova.

U cilju da se  pripremljene preporuke unaprede kako bi analiza u  što većoj meri mogla da posluži državnim organima koji će nakon usvajanja Akcionog plana imati obavezu da pripreme nova zakonska rešenja, Odbor za ljudska prava Niš organizuje onlajn debatu pod nazivom „Kako unaprediti transparentnost medijskih sadržaja sufinansiranih javnim novcem?“, koja će se održati na platformi ZOOM u ponedeljak, 23.11.2020. godine sa početkom u 12 časova. Na javnu debatu su pozvani predstavnici nadležnih državnih organa, predstavnici medijskih i novinarskih udruženja, organizacija civilnog društva kao i medijski eksperti. 

Dnevni red debate

Link za za logovanje na Zoom platformu

Passcode: 405754

Nacrt analize možete preuzeti sa sledećeg linka: Kako unaprediti transparentnost medijskih sadržaja sufinansiranih javnim novcem?

Izradu ove analize pomogla je Misija OEBS-a u Srbiji. Stavovi izrečeni u analizi pripadaju isključivo autoru i njegovim saradnicima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS-a.