Građanski Alarm

12

U okviru našeg programa Sloboda izražavanja, započeli smo novu rundu Građanskog alarma. Opšti cilj projekta Građanski alarm je doprinos unapređenju javnog informisanja na lokalnom nivou u cilju zaštite javnog interesa i prava građana. Kroz projekat koji se realizuje od septembra 2023. do kraja maja 2024, planiramo da aktivno uključimo organizacije civilnog društva u procese konkursnog sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog interesa, definisanje predloga tema, kao i da pokrenemo javni dijalog o značaju javnog informisanja na lokalnom nivou. Na osnovu monitoringa petogodišnjeg ciklusa sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog interesa i konsultativnog procesa koji će uključiti predstavnike civilnog društva, medija, javne uprave grada Niša i gradskih opština, pripremićemo izveštaj sa preporukama na osnovu kojeg ćemo pokrenuti javni dijalog u cilju unapređenja sistema konkursnog sufinasiranja i povećamo uticaj građana na javno informisanje na lokalnom nivou.

Realizaciju projekta Građanski Alarm podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji – Europe ASAP“