Sastanak Mreže organizacija osoba sa invaliditetom i Odbora za ljudska prava u Direkciji za izgradnju grada Niša

2047

Odbor za ljudska prava Niš, zajedno sa organizacijama osoba sa invaliditetom nastavlja proces javnog zastupanja u cilju  smanjenja  diskriminacije osoba sa invaliditetom stvaranjem pretpostavki za njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice, i poštovanjem načela jednakosti za sve građane Niša.

U utorak, 22.11.2011., održan je sastanak Mreže sa predstavnicima Direkcije grada Niša. Na sastanku je bilo reči o izdvojenoj budžetskoj stavci u iznosu od 3.000.000 dinara, spisku prioriteta koje su sastavile članice udruženja osoba sa invaliditetom, kao i novoizgrađenim bulevarima u Nišu koji su neplanski urađeni i nepristupačni osobama u kolicima.

U Skupštini grada Niša je u četvrtak, 23. decembra 2010. izglasan budžet gde je, u okviru dela Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj izdvojena i posebna budžetska stavka u iznosu od 3.000.000 dinara  za početak uklanjanja arhitektonskih barijera. Kako se tokom 2011. nije krenulo sa uklanjanjem arh. barijera, Odbor i Mreža organizacija su na sastanku zahtevale objašnjenje Direkcije po ovom pitanju. Takođe, članovi i članice udruženja osoba sa invaliditetom su sastavile i poslale Upravi za komunalne delatnosti, saobraćaj i energetiku spisak prioriteta ulica neophodnih za rekonstrukciju, pa je na sastanku bilo i pitanja zašto se još uvek nije krenulo sa radom?

Sastanku su prisustvovali predstavnici Direkcije za izgradnju grada i Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj koji su prisutnim članovima odgovorili da je sezona radova završena i da pre proleća ne mogu da očekuju početak radova na uklanjanju arh. barijera.