Ljudi i raskršća – Trening za pravnike i učesnike OCD

2232

U okviru projekta „Ljudi i raskršća“, Odbor za ljudska prava Niš (Odbor) je organizovao dvodnevni trening za članove udruženja osoba sa invaliditetom i pravnike o zakonodavnim i pravnim propisima i evropskim standardima za pristup ustanovama od javnog značaja. Učesnici treninga bili su članovi Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom, članovi udruženja Distrofičara grada Niša, udruženja Paraplegičara nišavskog okruga, Niškog udruženja studenata sa hendikepom, kao i članovi udruženja Cerebralne dečije paralize, udruženja MNRO i udruženja Osoba sa daunovim sindromom.

Trening je držao Filip Mirić, pravni ekspert i pripravnik u Osnovnom Sudu u Nišu, koji je učesnike upoznao kako sa domaćim zakonodavstvom tako i sa međunarodnim dokumentima, konvencijama i strategijama, sa naglaskom na Evropsku strategiju za osobe sa invaliditetom 2010 – 2020. – Opredeljenje za Evropu bez prepreka.

Marija Tomić i Milan Krstev, pravnici Odbora za ljudska prava Niš su učesnicima treninga predstavili program pravne pomoći koji se realizuje u samim udruženjima osoba sa invaliditetom grada Niša.

Moderatori treninga bili su Dragan Đorđević i Jelena Petrović iz Odbora.

Projekat “Ljudi i raskršća”  finansira EU u okviru programa “Podrška civilnom društvu”.