Sastanak članova Mreže osoba sa invaliditetom i advokata Odbora za ljudska prava Niš

2090

Odbor za ljudska prava Niš i partnerska organizacija „…Iz Kruga“ Beograd realizuju projekat “Ljudi i raskršća”, koji ima za cilj osnaživanje osoba sa invaliditetom u borbi protiv institucionalne diskriminacije, povećanje političke vidljivosti osoba sa invaliditetom putem javnog zagovaranja i podizanja svesti. Projekat “Ljudi i raskršća” finansira Evropska unija u okviru programa „Podrška civilnom društvu“.

U okviru projekta “Ljudi i raskršća”, u subotu, 21.07.2012. održan je i završni sastanak između članova Mreže organizacija osoba sa invaliditetom i Bratislava Todorovića, stručnog saradnika i jednog od advokata Odbora za ljudska prava Niš. Na ovom sastanku, u prvom delu sesije je advokat Todorović prisutne upoznao sa pravnim regulativima, domaćim kao i evropskim zakonima koji direktno upućuju na zabranu diskriminacije osoba sa invaliditetom.

U drugom delu sesije, prisutni su istakli probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju kao i  različite oblike nepoštovanja osoba sa invaliditetom u našem gradu. Za mnoge slučajeve su se konsultovali sa advokatom, kao i koje mere mogu da preuzmu kako bi smanjili diskriminaciju i poboljšali svoj položaj u društvu i bili jednaki.