Ljudi i raskršća – završna press konfrencija

2089

Odbor za ljudska prava Niš i partnerska organizacija „…Iz Kruga“ Beograd realizuju projekat “Ljudi i raskršća”, koji ima za cilj osnaživanje osoba sa invaliditetom u borbi protiv institucionalne diskriminacije, povećanje političke vidljivosti osoba sa invaliditetom putem javnog zagovaranja i podizanja svesti.

Povodom završetka projekta „Ljudi i raskršća“, u petak, 27. jula održana je press konferencija u Medija centru Niš. Na konferenciji su govorili Dragan Đorđević i Milan Krstev koji su prisutnim medijima preneli rezultate nakon završetka ovog projekta, a to su svakako osnaženost samih osoba sa invaliditetom, politička  vidljivost  u našem gradu, veće učešće u procesima odlučivanja ali i pojačanu odgovornost nadležnih organa na lokalu. Jedan od rezultata ovog projekta svakako jesta i činjenica da su besplatnu pravnu pomoć  dobile 162 osobe sa invaliditetom, a podneto je 6 pritužbi za utvrđivanje diskriminacije Poverenici za zaštitu ravnopravnosti.

Tokom realizacije projekta, Koalicija za pristupačnost je definisala tri zahetva koje će uputiti gradskim vlastima:

– Da se budžetu grada za 2013. godinu u delu budžeta Uprave za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport izdvoji 0,1% sredstava koja će biti namenjena uklanjanju arhitektonskih barijera na i unutar obrazovnih institucija u Nišu i da se budžetu grada za 2013. godinu u delu budžeta Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj  izdvoji 0,2% sredstava koja će biti namenjena uklanjanju arhitektonskih barijera na ulicama Niša;

– Da se u Upravni odbor Direkcije za izgradnju grada delegira predstavnik udruženja osoba sa invaliditetom iz Niša;

– Da grad Niš omogući i podrži formiranje Tima za pristupačnost i izradu Strategije pristupačnosti grada Niša za period 2013-2020.

Projekat “Ljudi i raskršća” realizovan je zahvaljujući podršci  Evropske unije u okviru programa „Podrška civilnom društvu“.