Zloupotreba procesnih ovlašćenja i odugovlačenje postupka

2201

Deveto predavanje  u okviru  Obuke za praćenje reforme pravosuđa  održano je  16. aprila 2020. godine, a za razliku od prethodnih osam ovo predavanje je organizovano online preko Zoom platforme. Polaznici/ce obuke, sudski, tužilački i advokatski pripravnici i pomoćnici, studenti završnih godina pravnog fakulteta, novinari i aktivisti organizacija civilnog društva iz Niša, Vranja, Leskovca i Pirota  imali su priliku da čuju predavanje i razgovaraju sa  prof dr Nevenom Petrušić, profesorkom Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu i dr Ivanom Ilićem, docentom na Pravnom fakultetu u Nišu

U savremenom pravu zloupotreba prava je asocijalna pojava koja je suprotna osnovnim principima prava i pravnog poretka i pravilima morala. Prava koja su priznata pravnim subjektima pravnim normama, kao pravilima društvenog ponašanja, ne treba da budu vršena, ili korišćena na antidruštveni način. Princip zabrane zloupotrebe prava predstavlja jedan od osnovnih pravnih principa u civilnim postupcima o kome u svom domenu vode računa i zakonodavac i sudija. Svedoci smo da u civilnim postupcima u Srbiji dolazi do zloupotreba procesnih ovlašćenja, koje mogu biti od uticaja na ishod postupka, i negativno se odražavaju na efikasnost postupka, koji često traju više godina, čime se krši pravo na suđenje u razumnom roku. Zbog toga među građanima vlada veliko nepoverenje u sudsku vlast.
Sistem krivičnog pravosuđa u Srbiji, kao sastavni deo načela vladavine zakona, ozbiljno je narušen  zloupotrebom procesnih prava i garancija u krivičnom postupku. Kao posledica toga, mnogi krivični postupci ne dobijaju epilog u vidu meritornog odlučivanja, zbog zastarelosti, izbegavanja pojavljivanja na sudu okrivljenih i drugih sličnih načina zloupotrebe procesnih prava, koji čine gotovo svi učesnici u krivičnom postupku. Shodno tome, glavni problem je što zloupotreba procesnih prava u krivičnom postupku ozbiljno narušava princip vladavine prava u Republici Srbiji, jer mnogi optuženi izbegavaju krivičnu osudu zbog zloupotrebe prava u krivičnom postupku, a mnogi krivični postupci predugo traju, što dodatno narušava efikasnost ovog postupka, kao i pravo na suđenje u razumnom roku. Izbegavanje primene krivične sankcije na izvršioce krivičnih dela direktno znači potiranje prava oštećenih u krivičnom postupku.

Zloupotreba procesnih ovlašćenja u civilnoj i krivičnoj proceduri,  uloga svih procesnih učesnika (posebno stranaka) u poštovanju načela zabrane zloupotrebe prava;  uticaj zloupotrebe procesnih ovlašćenja na predugo trajanje sudskih postupaka, u kontekstu prava na suđenje u razumnom roku; uticaj donetih uredbi Vlade Republike Srbije na građanske i krivične postupke, sa naglaskom na ostvarivanje osnovnih prava i interesa učesnika u postupku tokom vanrednog stanja, bila su neka od pitanja o kojima je  bilo reči na predavanju.

Pravnici: Biće mnogo sudskih postupaka posle vanrednog stanja zbog ljudskih prava | Južne vesti
Pandemija COVID 19 i promene u pravosuđu | Infovranjske

Glavni cilj obuke je unapređenje postojećih i izgradnja novih kapaciteta za praćenje i angažman u oblasti vladavine prava sa naročitim fokusom na reformu pravosuđa, i sastavni je deo projekta ,,Jačanje kapaciteta za vladavinu prava – jug Srbije,, koji realizuju Fondacija za otvoreno društvo, Srbija i Odbor za ljudska prava Niš. #PravosudnabaZAjug