Aktivni građani – bolje društvo: Odbor za ljudska prava Niš

1927

U novembru 2019. godine Beogradska otvorena škola dodelila je godišnje nagrade Pokretači promena inicijativama koje se aktivno bore za izgradnju boljeg društva.

Jedna od nagrađenih inicijativa je i Odbor za ljudska prava Niš – organizacija koja kroz javno i pravno zastupanje pomaže građanima i građankama Niša i Srbije. Kroz svoje delovanje teži da omogući veći pristup pravdi i slobodu izražavanja, kao i zaštitu unapređenja položaja ranjivih i diskriminisanih društvenih grupa.

Beogradska otvorena škola projekat realizuje u okviru programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje i projekta „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“ uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).