Početak obuke za praćenje reforme pravosuđa

Povodom početka Obuke za praćenje reforme pravosuđa, 16. januara 2019. godine u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš, organizovan je koktel dobrodošlice za izabrane polaznike obuke.

Tokom trajanja konkursa primljeno je ukupno četrdeset sedam prijava iz Niša, Vranja, Leskovca, Pirota, Bele Palanke, Doljevca, Knjaževca i Novog Pazara, a komisija za izbor polaznika obavila je  intervjue sa četrdest dvoje  kandidata i izvršila izbor šesnaestoro polaznika obuke. Na koktelu dobro došlice polaznici obuke  su imali priliku da dobiju dodatne informacije o samom programu, upooznaju članove Programskog saveta, a u ime organizatora i Programskog saveta prisutnima su se obratili prof. dr Nevena Petrušić i Dragan Đorđević, predsednik Odbora za ljudska prava Niš. Obuka je sastavni deo projekta ,,Jačanje kapaciteta za vladavinu prava – jug Srbije, koji se realizuje na teritoriji juga Srbije i sledećih gradova: Niš, Leskovac, Pirot i Vranje. Glavni cilj projekta je unapređenje postojećih i izgradnja novih kapaciteta za praćenje i angažman u oblasti vladavine prava, sa naročitim fokusom na reformu pravosuđa. Takođe, jedan od ciljeva je ohrabrivanje i izgradnja kapaciteta na jugu Srbije da akteri nastupaju sa sopstvenim inicijativama i relevantnim uticajem na procese jačanja nezavisnosti i odgovornosti, te poboljšanja efikasnosti i kvaliteta pravosuđa, kako u lokalu, tako i na nacionalnom nivou.

Projekat je koncipiran i finansiran od strane Fondacije za otvoreno društvo, Srbija i realizuje se u partnerstvu sa Odborom za ljudska prava Niš, kao i drugim organizacijama, medijima i pojedincima sa juga Srbije.