Tužilaštvo – teorija i praksa

2121

Šesto predavanje  u okviru  Obuke za praćenje reforme pravosuđa  održano je  27. februara 2020. godine, u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš. Polaznici/ce obuke, sudski, tužilački i advokatski pripravnici i pomoćnici, studenti završnih godina pravnog fakulteta, novinari i aktivisti organizacija civilnog društva iz Niša, Vranja, Leskovca i Pirota  imali su priliku da čuju predavanje i razgovaraju sa Dr Ivanom Ilićem, docentom na Pravnom fakultetu u Nišu i Andrijom Ivićem, zamenikom javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Nišu.

Javno tužilaštvo je samostalan državni organ, koji goni učinioce krivičnih i drugih kažnjivih dela i preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Za razliku od suda, javno tužilaštvo nije nezavisan, već samostalan državni organ. To je državni organ, koji obavlja posebnu pravosudnu funkciju, u sistemu državne izvršne vlasti. Javno tužilaštvo je centralizovano i hijerarhijski uređeno. Na vrhu svojevrsne piramidalne strukture se nalazi Republičko javno tužilaštvo, koje je nadređeno apelacionim, višim i osnovnim javnim tužilaštvima. Na čelu svakog pojedinačnog tužilaštva se nalazi javni tužilac, koji je starešina organa. Hijerarhijska struktura ovog državnog organa se ispoljava u odnosu nadređenosti i podređenosti (subordinacije) između tužilaštva različitog ranga. Od stupanja na snagu Zakonika o krivičnom postupku iz 2011. godine, došlo je do promene procesnog položaja javnog tužioca, jer je postao rukovodilac istrage.

Svedoci smo tendencije jačanja političkog pritisaka na javne tužioce u poslednje vreme. Nosioci najviših političkih funkcija na republičkom i lokalnom nivou neretko komentarišu postupke tužilaca, donošenje odluka o (ne)pokretanju krivičnih postupaka, a često i sami javno nude rešenja, u pogledu krivičnog gonjenja određenih lica.

Da li su normativne osnove adekvatne za suštinsku samostalnost javnog tužilaštva i o institucionalnim mehanizmima za eliminisanje političkog uticaja u postupku izbora javnih tužilaca i u njihovom radu i donošenju odluka; koje rezultate je donela  promena koncepta istrage i u kojoj meri se javno tužilaštvo kao državni organ prilagodilo vođenju tužilačke istrage; koji su primeri dobre prakse u drugom državama koje su uspostavile adekvatne normativne i institucionalne mehanizme za samostalnost i nezavisnost ovog državnog organa bila su neka od pitanja o kojima je  bilo reči na predavanju.

https://www.facebook.com/vranjske/videos/2778165472297188/
Samostalnost Tužilaštva – uslov opstanka | Novine Vranjske 02.03.2020
 Samostalnost Tužilaštva - uslov opstanka |   Novine Vranjske 02.03.2020   

Glavni cilj obuke je unapređenje postojećih i izgradnja novih kapaciteta za praćenje i angažman u oblasti vladavine prava sa naročitim fokusom na reformu pravosuđa, i sastavni je deo projekta ,,Jačanje kapaciteta za vladavinu prava – jug Srbije,, koji realizuju Fondacija za otvoreno društvo, Srbija i Odbor za ljudska prava Niš. #PravosudnabaZAjug