Promena Ustava: dobra ili loša vest za pravosuđe

2013

Drugo predavanje  u okviru  Obuke za praćenje reforme pravosuđa  održano je  30. januara 2020. godine, u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš. Polaznici/ce obuke, sudski, tužilački i advokatski pripravnici i pomoćnici, studenti završnih godina pravnog fakulteta, novinari i aktivisti organizacija civilnog društva iz Niša, Vranja, Leskovca i Pirota  imali su priliku da čuju predavanje i razgovaraju sa Prof. dr. Irenom Pejić, profesorkom Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Od 2017. godine do danas, Ministarstvo pravde je izradilo pet verzija mogućih ustavnih rešenja o pravosuđu. Da li novopredložena rešenja zaista doprinose unapređenju efikasnosti i kvaliteta pravosuđa, kao i da li je to zaista iskrena namera vlasti. Da li su rešenja postojećeg Ustava, kada je u pitanju pravosuđe, bolja od novog predloga? Da li je bilo dovoljno javnih debata o ovoj temi i da li je javnost na odgovarajući način informisana o promeni Ustava? Koja bi ustavna rešenja zaista mogla da doprinesu jačanju nezavisnosti i integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, umesto novopredloženih rešenja? Kakva bi mogla da bude
uloga civilnog društva i stručne zajednice u zagovaranju odgovarajućih rešenja kao i uticaj promene Ustava na život građana, bila su neka od pitanja o kojima je  bilo reči na predavanju.

https://www.facebook.com/vranjske/videos/154599589321787/
Borba za očuvanje nezavisnosti pravosuđa | Novine Vranjske 02.02.2020

Glavni cilj obuke je unapređenje postojećih i izgradnja novih kapaciteta za praćenje i angažman u oblasti vladavine prava sa naročitim fokusom na reformu pravosuđa, i sastavni je deo projekta ,,Jačanje kapaciteta za vladavinu prava – jug Srbije,, koji realizuju Fondacija za otvoreno društvo, Srbija i Odbor za ljudska prava Niš. #PravosudnabaZAjug