Pravosuđe u narednih pet godina – šta nas očekuje?

2121

Prvo predavanje u okviru Obuke za praćenje reforme pravosuđa održano je 23. januara 2020. godine, u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš. Šesnaestoro izabranih polaznika/ca obuke, sudski, tužilački i advokatski pripravnici i pomoćnici, studenti završnih godina pravnog fakulteta, novinari i aktivisti organizacija civilnog društva iz Niša, Vranja, Leskovca i Pirota imali su priliku da čuju predavanje i razgovaraju sa Draganom Boljević, sudijom Apelacionog suda u Beogradu i počasnom predsednicom Društva sudija.

U junu 2019. Ministarstvo pravde je predstavilo radni tekst Nacionalna Strategija reforme pravosuđa za period 2019-2024. Ministarstvo je istaklo da nova strategija predstavlja nastavak prethodne strategije za petogodišnji period i kontinuitet daljeg unapređenja efikasnosti pravosuđa, te da obuhvata ustavnu reformu, kao i izmenu čitavog seta zakona, koji moraju da budu usaglašeni sa izmenama Ustava.

Transparentnost i inkluzivnost izrade i donošenja svih dosadašnjih strategija a naročito poslednje, određivanje strateških ciljeva, mera, planova i realizaciji dosadašnjih strategija, ispunjena očekivanja i naučene lekcije, moguća uloga civilnog društva prilikom izrada strategija i njihove implementacije, kako prevaziđi probleme koji postoje a koje pomake je realno očekivati, bila su samo neka od pitanja i tema o kojima je bilo reči na predavanju.

Počasna predsednica Društva sudija: Predsednik ne sme da kontroliše sudije | 15 minuta | Južne vesti
https://www.facebook.com/vranjske/videos/736784266845256/
BOLJEVIĆ: Sudstvo u Srbiji mora ostati nezavisno
| Novine Vranjske 24.01.2020.

Glavni cilj obuke je unapređenje postojećih i izgradnja novih kapaciteta za praćenje i angažman u oblasti vladavine prava sa naročitim fokusom na reformu pravosuđa, i sastavni je deo projekta ,,Jačanje kapaciteta za vladavinu prava – jug Srbije,, koji realizuju Fondacija za otvoreno društvo, Srbija i Odbor za ljudska prava Niš. #PravosudnabaZAjug