Organizacija i funkcionalnost pravosuđa

2011

Treće predavanje  u okviru  Obuke za praćenje reforme pravosuđa  održano je  06. februara 2020. godine, u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš. Polaznici/ce obuke, sudski, tužilački i advokatski pripravnici i pomoćnici, studenti završnih godina pravnog fakulteta, novinari i aktivisti organizacija civilnog društva iz Niša, Vranja, Leskovca i Pirota  imali su priliku da čuju predavanje i razgovaraju sa Dejanom Stamenkovićem, sudijom Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg suda u Nišu.

Zakonom o uređenju sudova i Zakonom o sedištima i područjima sudova i tužilaštava su uspostavljena pravila i načela u pogledu spoljašnjeg i unutrašnjeg uređenja sudova, određena je konkretna nadležnost i teritorijalna organizacija sudova, utvrđena su prava i obaveza predsednika sudova i sudske uprave i ostalo. Sa formalne strane, zakoni su usklađeni sa sličnim pravosudnim zakonima u Evropi i dobili su pozitivnu ocenu Venecijanske komisije. U praksi, u početku, nisu uočeni značajniji problemi u njihovoj primeni, možda i iz razloga što se radi o zakonima koji su prvenstveno ”esnafski”.  Međutim, vremenom se ispostavlja da novi zakoni nisu uspeli da reše dugogodišnji problem neravnomerne opterećenosti sudova i situacije koja je postojala pre njihovog donošenja, a to je da pojedini sudovi u unutrašnjosti imaju mali broj predmeta, a neki drugi sudovi, poput recimo beogradskih, bivaju zagušeni predmetima. Ovaj trend se u poslednjoj deceniji pogoršavao, pa je došlo do značajnog uvećanje broja predmeta u kojima postupaju sudovi sa područja Apelacionog suda u Beogradu, tako da taj procenat sada iznosi gotovo 70% od ukupnog broja predmeta koji su u toku pred svih sudovima na teritoriji Srbije.

Da li predsednici sudova imaju prevelika ovlašćenja i da li zakonodavna, a pre svega izvršna vlast, ima mehanizme da u praksi utiče preko predsednika sudova na rad pravosuđa i donošenje odluka; kako je došlo do očigledne preopterećenosti i značajne nesrazmere u broju predmeta i obima posla i od kakvog je uticaja ova činjenica na dužinu trajanja postupaka pred sudovima i pravo na suđenje u razumnom roku, bila su neka od pitanja o kojima je  bilo reči na predavanju.

https://www.facebook.com/vranjske/videos/574733519748187/?t=0
Organizacija i funkcionalnost pravosuđa | Novine Vranjske 10.02.2020

Glavni cilj obuke je unapređenje postojećih i izgradnja novih kapaciteta za praćenje i angažman u oblasti vladavine prava sa naročitim fokusom na reformu pravosuđa, i sastavni je deo projekta ,,Jačanje kapaciteta za vladavinu prava – jug Srbije,, koji realizuju Fondacija za otvoreno društvo, Srbija i Odbor za ljudska prava Niš. #PravosudnabaZAjug