Nezavisno sudstvo – personalna dimenzija

2277

Četvrto predavanje  u okviru  Obuke za praćenje reforme pravosuđa  održano je  13. februara 2020. godine, u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš. Polaznici/ce obuke, sudski, tužilački i advokatski pripravnici i pomoćnici, studenti završnih godina pravnog fakulteta, novinari i aktivisti organizacija civilnog društva iz Niša, Vranja, Leskovca i Pirota  imali su priliku da čuju predavanje i razgovaraju sa Omerom Hadžiomerovićem, sudijom drugostepenog krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu i predsednikom sekcije za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću Društva sudija Srbije.

Zakon o sudijama sa poslednjim izmenama i dopunama  sa formalne strane, predviđa načela i pravila kojima se štiti stalnost, nepremestivost i materijalni položaj sudija. Međutim, postavlja se pitanje da li se ustanovljena pravila i načela u praksi primenjuju u adekvatnoj meri, te da li sudije u Srbiji zaista osećaju zakonom proklamovanu nezavisnost i sigurnost. Svedoci smo, gotovo svakodnevnih, neargumentovanih i polu argumentovanih napada izvršne vlasti, i to njenih najviših predstavnika, ali u ništa manjoj meri i predstavnika opozicionog dela političke scene prema sudijama, koji su veoma često posledica nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja funkcionisanja pravosudnog sistema i načina odlučivanja u sudskim postupcima.

Da li su sudije u Srbiji nezavisne;da li postoje prepreke za njihovo organizovanje, a posebno da li izvršna vlast i sama učestvuje u formiranju strukovnih udruženja; da li se i na koji način narušava stalnost sudijske funkcije; kakav je materijalni položaj sudija i da li on utiče na kvalitet rada; da li kod sudija postoji strah od izvršne vlasti i na koji način ih štite propisi; da li postoji pritisak predsednika sudova na sudije prilikom odlučivanja i na koji se način sudije brane i mogu se braniti od takvih pritisaka, bila su neka od pitanja o kojima je  bilo reči na predavanju.

Sudija Omer Hadžiomerović: Političari sudije vide kao protivnike | 15 minuta | Južne vesti
Sudije ne smeju da budu u strahu od predsednika, ministra… | Danas 15.02.2020  
HADŽIOMEROVIĆ: Populizam šteti pravosuđu | Novine Vranjske  18.02.2020   
Omer Hadžiomerović u Nišu: Sudije ne smeju da se plaše predsednika države, ministra, Narodne skupštine  | Medijska kutija 14.02.2020. 

Glavni cilj obuke je unapređenje postojećih i izgradnja novih kapaciteta za praćenje i angažman u oblasti vladavine prava sa naročitim fokusom na reformu pravosuđa, i sastavni je deo projekta ,,Jačanje kapaciteta za vladavinu prava – jug Srbije,, koji realizuju Fondacija za otvoreno društvo, Srbija i Odbor za ljudska prava Niš. #PravosudnabaZAjug