Jačanje kapaciteta za vladavinu prava – jug Srbije

2207

Sastankom Programskog saveta koji je održan 01. novembra 2019. godine u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš, započela je realizacija I faze projekta “Jačanje kapaciteta za vladavinu prava – jug Srbije“.

Projekat “Jačanje kapaciteta za vladavinu prava – jug Srbije” koji se realizuje na teritoriji juga Srbije i sledećih gradova: Niš, Leskovac, Pirot i Vranje. Glavni cilj projekta je unapređenje postojećih i izgradnja novih kapaciteta za praćenje i angažman u oblasti vladavine prava, sa naročitim fokusom na reformu pravosuđa. Takođe, jedan od ciljeva je ohrabrivanje i izgradnja kapaciteta na jugu Srbije da nastupaju sa sopstvenim inicijativama i relevantnim uticajem na procese jačanja nezavisnosti i odgovornosti, te poboljšanja efikasnosti i kvaliteta pravosuđa, kako u lokalu, tako i na nacionalnom nivou. Projekat je koncipiran i finansiran od strane Fondacije za otvoreno društvo i realizuje se u partnerstvu sa Odborom za ljudska prava Niš, kao i drugim organizacijama, medijima i pojedincima sa juga Srbije.

Pravosudna baZA jug okuplja pojedince i udruženja organizovane u neformalnu koaliciju sa ciljem da doprinesu jačanju kapaciteta za vladavinu prava na jugu Srbije, naročito u oblasti pravosuđa. Koalicija fokusira svoje delovanje na četiri najveća grada na jugu Srbije: Niš, Leskovac, Vranje, Prokuplje i Pirot, kao i na ostale opštine Nišavskog, Topličkog, Pirotskog, Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Koaliciju predvode Odbor za ljudska prava i Fondacija za otvoreno društvo, a pored istaknutih pojedinaca (profesora, advokata, sudija, tužilaca, pravnika, novinara, studenata, NVO aktivista), ona u svoj rad uključuje Društvo sudija Srbije, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Agenciju Asocijacija, kao i medijske partnere – Južne vesti, InfoVranjske i Medijsku kutiju. #PravosudnabaZAjug