Tematska otvorena vrata u negotinskom Osnovnom sudu: Zašto suđenja dugo traju?

2193

U Negotinu su, u saradnju sa Vrhovnim kasacionim sudom i ovdašnjim Osnovnim sudom 15. oktobra održana Tematska otvorena vrata na temu “Zašto suđenja dugo traju”.

Tematska otvorena vrata u Negotinu okupila su dvadesetak učesnika, građana, predstavnika struke i medija. U realizaciju projekta “Otvorena vrata pravosuđa”, koji je podržan od stane USAID-a, uključeno je 27 organizacija civilnog društva: 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, među kojima i Odbor za ljudska prava u Negotinu, kao i strukovna udruženja pravosuđa, i 15 lokalnih organizacija civilnog društva iz 15 jedinica lokalnih samouprava.

Osnovni sud u Negotinu, istakla je Ljiljana Milojković, vršilac funkcije predsednika Osnovnog suda u Negotinu obrazlažući aktivnosti državnih organa na rešavanju dugotrajnih postupaka, spada u ažurnije na teritoriji Republike Srbije. Ovaj sud, rekla je ona, ima 3 stara krivična predmeta i oko 500 parničnih predmeta i izvršenja.

Sud je umnogome rasterećen i zahvaljujući javnim izvršiteljima, notraima, policiji, tužilaštvu, a na ubrzanje procesa suđenja utiče i medijacija. Na području Negotina trenutno ima 12 medijatora. To je, istakla je Milojkovićeva, doprinelo da se sama dužina postupka svede u normalne okvire.

Sudija ovog suda Julijana Mogoš Živković, član Saveta za etička pitanja Društva sudija Srbije, podsetila je na okolnosti pod kojima se radilo u sudovima još od uvođenja reformi. Osnovni sud u Negotinu, istakla je ona, 2010. sa 10 sudija u Negotinu, Kladovu i Majdanpeku rešio je 8.000 od 16.000 predmeta.

Isti broj sudija je u 2014. kada je Majdanpeku vraćen Osnovni sud rešio 7.000 predmeta od ukupno 12.500, dok je u prvih šest meseci ove godine sa 12 sudija rešeno 4.600 predmeta od oko 6.000.

Moderator ovog otvorenog foruma bila je Gordana Vidojković, sudija Višeg suda u Požarevcu i član Upravnog odbora Društva sudija Srbije.

Projekat “Otvorena vrata pravosuđa” se realizuje u 15 gradova i opština, među kojima je i Negotin, u kojima se tri puta godišnje održavaju Tematska otvorena vrata.

Izvor

17.10.2019. TV Trans Negotin
Izvor: TimocPress

Projekat „Otvorena vrata pravosuđa“ za cilj ima jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa. Projekat realizuje koalicija koju čine 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja iz oblasti pravosuđa.