RADIKAL IZ NIŠA ODBIJA DA SE JAVNO IZVINI ZBOG SEKSISTIČKIH TVRDNJI O ŽENAMA, ŠTO MU JE PREPORUČIO POVERENIK ZA RAVNOPRAVNOST

2129
photo:Medijska kutija
 Piše  m.k. - 25. oktobra 2019. Izvor: Medijska kutija 
  • Odbornik u Skupštini grada Nikola Savić (SRS) je na skupštinskoj sednici održanoj pre sedam meseci rekao da „žena uvek traži muškarca koji je iznad njenog novoa“, da je „genetski programirana za produženje vrste“ zbog čega se i „najveća bludnica spasava materinstvom“, te da „žene sa uspešnom karijerom nemaju mnogo toga što ih čini sretnima“
  • Savić je rekao i da su Sigurne kuće „kuće od pruća“ i da nisu ozbiljnija zaštita ženama koje su žrtve nasilja
  • Poverenik za ravnopravnost je krajem juna ove godine preporučio Saviću da se javno izvini na sledećoj sednici Skupštine grada ili u medijima, pošto je ovakvim izjavama, koje su „diskriminatorske“, „seksističke“ i „promovišu stereotipnu tradicionalnu ideju da ženi pripada podređena uloga u društvu“, prekršio Zakon protiv diskriminacije
  • Savić kaže da se neće izviniti jer „ni na koji način nije uvredio žene, već je afirmatrivno govorio o njima“, citirajući pri tom Nikolu Teslu, Duška Radovića i Karla Marksa
  • Predsednik Sakupštine grada Rade Rajković kaže da su njegove nadležnosti u ovakvim slučajevima ograničene, ali da će pozvati odbornika Savića da se javno izvini
  • Odbor za ljudska prava Niš, koji je podneo predstavku protiv odbornika Savića, zahtevao je ovih dana sastanak sa predsednikom SG Rajkovićem, kako bi zajedničkim akcijama doprineli poštovanju preporuke Poverenika za ravnopravnost
foto: printscren

Nikola Savić, odbornik u Skupštini grada Niša iz Srpske radikalne stranke, koja je deo niške lokalne vlasti, odbija da se javno izvini zbog izjave na sednici gradskog parlamenta kojom je uvredio i ponizio žene, kršeći pri tom Zakon o zabrani diskriminacije, iako mu je Poverenik za ravnopravnost izrekao takvu meru pre četiri meseca.

Niška skupština nije ni na koji način reagovala u vezi sa ovim slučajem, a predsednik Skupštine Rade Rajković, iz Pokreta socijalista, kaže da su njegove nedležnosti ograničene, ali da će pozvati Savića da izvrši preporuku Poverenika.


Na Savićevo izlaganje reagovale su samo dve odbornice

Savić, inače i republički poslanik, na skupštinskoj sednici održanoj 19. marta ove godine, kada se razgovaralo o finansijskom planu za Sigurnu kuću, rekao je da je to „kuća od pruća“ i da nije ozbiljnija zaštita ženama koje su žrtve nasilja.

On je kazao da „ženska priroda uvek traži muškarca koji je iznad njenog nivoa“ i koji je „zaštitinik jak kao Kineski zid“.

– Žena je biće najsličnije Bogu jer je on deo svojih nadležnosti preneo na ženu. Žena je pre svega genetski programirana za produženje vrste… Žene imaju tu mogućnost, i tu ih je Bog obdario time, bez obzira šta radila u životu, svaka žena se spasava materinstvom. Čak i da je bila najveća bludnica, činjenica da je rodila mnogo dece je spašava od svega- rekao je Savić.

On je dodao da svetski poredak danas „sugeriše ženama da decu ne treba doživljavati kao dar Božiji već kao deo potrošačke korpe koji sprečava pristup nekim drugim zadovoljstvima“. Prema njegovim rečima, ulaganje ženskog kapitala u karijeru je „zaista ozbiljna stvar“, ali da takav kapital u najvećoj meri isčezne dok devojka napravi karijeru i postane samostalna.

– Žene sa uspešnom karijerom nemaju mnogo toga što ih čini sretnima- zaključio je.

Savić se pri tom pozvao na stavove poznatih ličnosti o ženama, među kojima i na misao Nikole Tesle da „ogromnim ambicijama žene gube ženstvenost koja vredi mnogo više od svih poslovnih i profesionalnih uspeha”, ili Karla Marksa- da je „ženska snaga u njenoj slabosti“.

Citirao je aforizam Duška Radovića da su „žene nekada bile neravnopravne, ali sa pravim muškarcima, a da su danas ravnopravne, ali sa pogrešnim muškarcima“.

Ovakvo izlaganje za skupštinskom govornicom kritikovale su samo odbornice iz vladajuće koalicije Dušica Davidović i Milica Štrbo, kojima je Savić replicirao rečima: “Kad nekom govorite nešto što ne razume, on na vas gleda kao na idiota. A sa idiotom nema razgovora“.

Tek nakon takve replike, reagovao je predsednik Skupštine Rajković, navodeći da „neće dozvoliti vređanje“.


Odbor za ljudska prava: Savić je obesmislio Skupštinu grada kao instituciju u kojoj se predstavljaju svi građani i građanke

Odbor za ljudska prava Niš je neposredno nakon skupštinske sednice podneo predstavku Povereniku za ravnopravnost, zahtevajući njegovu na zakonu zasnovanu reakciju.

U predstavci je navedeno da je Savić svojim istupanjem prekršio niz međunarodnih i domaćih pravnih propisa koji štite ljudska i ženska ljudska prava, te „obesmislio funkciju Skupštine grada kao predstavničke institucije u kojoj se brane i predstavljaju svi građani i građanke, bez obzira na lično svojstvo“.

– Vršeći odborničku funkciju koja mu je mandatom poverena od strane građana i građanki Niša, ovaj odbornik je svoje lično mišljenje i stav o ulozi žena u našem i društvu uopšte, njenu ulogu, potrebu da se profesionalno i karijerno razvija obezvredio seksističkim, mizoginim i diskrimininatornim izjavama- naveo je Odbor u predstavci, koju je potpisao njegov predsednik Dragan Đorđević.


Poverenik za ravnopravnost odborniku u izrekao i opomenu zbog neizvršavanja preporuke

Poverenik za ravnopravnost je u rešenju, donetom 28. juna ove godine, prihvatio argumente Odbora i konstatovao da je Savić prekršio Zakon o zabrani diskriminacije.

Preporučio je Saviću da „tokom prvog narednog zasedanja Skupštine grada, ili putem medija, uputi javno izvinjenje povodom diskriminatornih i seksističkih ideja i stavova koje je izneo na sednici“, kao i da „ubuduće vodi računa da se u okviru svojih redovnih poslova i aktivnosti pridržava propisa koji zabranjuju diskriminaciju“.

Prema obrazloženju Poverenika, Savić je na ovoj skupštinskoj sednici „iznosio ideje i stavove kojima se, sa stanovišta pola, promovišu seksizam i stereotipne tradicionalne rodne uloge u skladu sa kojima ženi pripada podređena uloga u društvu“.

– Poruke da je osnovna uloga žene „produženje vrste“ i da je sve drugo u njenom slučaju „bespredmetno“ predstavljaju uznemiravanje i ponižavajuće postupanje prema svim ženama, a naročito onima koje nisu u mogućnosti ili ne žele da se ostvare u ulozi majke- naveo je Poverenik.

U obrazloženju Poverenika se još kaže da Savićeva izjava o Sigurnoj kući „može da obeshrabri žene koje trpe nasilje da potraže zaštitu“, kao i da „uznemiri žene koje su već korisnice tih usluga, budući da im se sa najvišeg lokalnog predstavničkog tela indirektno poručuje da sigurne kuće nisu bezbedno mesto na kojem mogu potražiti zaštitu od nasilja i nasilnika“.

Dodaje se i da su svi koji oblikuju javni život u Srbiji dužni da se u javnom govoru uzdrže od neprimerenih izjava prema političarkama, te da poštuju dostojanstvo žena.

Kako Savić nije u zakonskom roku postupio po preporuci i javno se izvinio zbog ovakvih izjava, Poverenik mu je 24. septembra izrekao opomenu zbog nepostupanja po preporuci. U njoj se navodi da je odbornik dužan da uputi javno izvinjenje 30 dana od dana prijema takvog rešenja.


Pripremaju se izmene skupštinskog poslovnika kojima će se možda prevideti sankcije i za ovakve situacije

Savić za naš list kaže da nije dobio opomenu Poverenika, ali da se neće izviniti povodom izjava na skupštinskoj sednici, jer one „nisu bile uvredljive i diskriminatorne prema ženama“.

– Ja nisam uvredio žene, već sam, naprotiv, afirmativno govorio o njima, citirajući pri tom ličnosti kakve su Tesla, Marks ili Radović. Neki drugi su iz svega toga izveli pogrešne zaključke- kazao je on.

foto: sajt grada Niša

Predsednik Skupštine Rajković je, takođe, kazao da Skupštini grada nije dostavljena preporuka, kao ni opomena Poverenika, ali da će on razgovarati sa Savićem na sastanku šefova odborničkih grupa i „pozvati ga da se javno izvini“.

– To je ono što mogu da uradim, pošto ne postoji skupštinski institut kazni za ono što odbornik izgovori za skupštinskom govornicom. Sada smo u fazi izrade novog Poslovnika o radu Skupštine, pa ćemo videti da li će izmene eventualno regulisati i takve situacije- rekao je on za naš list.


Ograničena ovlašćenja Poverenika

Prema Zakonu o zabrani diskriminacije, ukoliko osoba kojoj je Poverenik uputio opomenu ne otkloni povredu prava u roku od 30 dana od izricanja opomene “Poverenik o tome može izvestiti javnost”.

Poverenik, takođe,  može podneti tužbu sudu, u kojoj se između ostalog traži zabrana izvršenja radnje od koje preti diskriminacija i zabrana daljeg vršenja radnje diskriminacije, zatim utvrđivanje da je tuženi diskriminatorski postupao prema tužiocu ili drugome, kao i uklanjanje posledica diskriminatorskog postupanja.


SASTANAK?

Predsednik Odbora za ljudska prava  Dragan Đorđević je ovih dana uputio dopis predsedniku Skupštine grada Radetu Rajkoviću, u kojem traži sastanak povodom ovog slučaja, na kojem bi se dogovorile eventualne zajedničke akcije koje bi doprinele izvršenju preporuke Poverenika za ravnopravnost.

Rajković je kazao novinarima da će odgovoriti pozitivno na zahtev za sastanak, pošto želi da čuje ljude koji  imaju iskustva u oblasti ljudskih prava i njihove zaštite.