Jačanje kapaciteta za vladavinu prava jug Srbije – konkurs

2193
Foto: Dijalog.net_pixabay.com

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija i Odbor za ljudska prava Niš raspisuju javni poziv za Obuku za praćenje reforme pravosuđa. Obuka je sastavni deo projekta ,,Jačanje kapaciteta za vladavinu prava – jug Srbije, koji se realizuje na teritoriji juga Srbije i sledećih gradova: Niš, Leskovac, Pirot i Vranje. Glavni cilj obuke je unapređenje postojećih i izgradnja novih kapaciteta za praćenje i angažman u oblasti vladavine prava sa naročitim fokusom na reformu pravosuđa.

Takođe, jedan od ciljeva je ohrabrivanje i izgradnja kapaciteta na jugu Srbije da nastupaju sa sopstvenim inicijativama i relevantnim uticajem na procese jačanja nezavisnosti i odgovornosti, te poboljšanja efikasnosti i kvaliteta pravosuđa, kako u lokalu, tako i na nacionalnom nivou. Projekat je koncipiran i finansiran od strane Fondacije za otvoreno društvo i realizuje se u partnerstvu sa Odborom za ljudska prava Niš, kao i drugim organizacijama, medijima i pojedincima sa juga Srbije.

Konkurs je otvoren do 08. decembra 2019. godine, do kada je i krajnji rok za prijem prijava i pratećih dokumenata koje možete preuzeti i ovde: 1. Prijavni formular_Obuka za praćenje reforme pravosuđa 2. Program_obuka za praćenje reforme pravosuđa

Ko može da se prijavi? Studenti završnih godina pravnog fakulteta i žurnalistike (komunikologije), novinari, aktivisti organizacija civilnog društva, sudski, tužilački i advokatski pripravnici i pomoćnici iz gradova sa juga Srbije (Nišavskog, Pčinjskog i Jablaničkog okruga). Kandidati mlađi od 30 godina će imati prednost. Broj polaznika/ca je ograničen, te samo polaznici koji budu pozvani na intervju ulaze u uži izbor polaznika obuke.

Predavači i teme:

Predavači će biti profesori Pravnog fakulteta, sudije, tužioci, advokati, novinari i članovi organizacija civilnog društva i strukovnih udruženja koji se bave reformom pravosuđa. Obuka će, između ostalog, pokrivati sledeće tematske celine:

  • Evrointegracije: Poglavlje 23 – reforma pravosuđa
  • Strategija razvoja pravosuđa – za period 2019-2024
  • Promena Ustava i pravosudnih zakona
  • Garanti (ne)zavisnosti sudstva na papiru i u praksi
  • Pristup pravdi (besplatna pravna pomoć, dužina trajanja postupka i drugo)
  • Sudstvo, tužilaštvo, advokatura
  • Mediji i pravosuđe
  • Fenomen GONG organizacija

Vreme trajanja obuke:

Obuka će započeti 16. januara 2020. godine i trajaće tri meseca; predavanja će se organizovati jednom nedeljno – četvrtkom u vremenu od 17:00 do 19:30 h, u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš u Tržno poslovnom centru Kalča, i biće ukupno 16 predavanja. Obuka je besplatna i polaznicima koji nisu iz Niša biće refundirani putni troškovi u visini povratne autobuske karte ili računa za gorivo.

Šta posle obuke: Nakon što prođu obuku, određenom broju polaznika će biti ponuđeno da, uz mentorsku superviziju i kao članovi timova, sprovode konkretno istraživanja. Na kraju obuke, polaznici bi bili informisani o predstojećim istraživanjima i biće im ponuđeno da se izjasne o preferencama na kojem istraživanju bi želeli da budu angažovani u nastavku ovog višegodišnjeg projekta.

Sa polaznicima kojima se ponudi saradnja na istraživanju će se sklopiti ugovori (uz isplatu honorara). Prva grupa istraživanja će se realizovati u periodu jun – novembar 2020. godine i zahtevaće između 150-250 radnih sati po istraživaču (otprilike osam sati nedeljno). Angažman će biti prilagođen i usklađen sa postojećim radnim obavezama istraživača, kako njihov radni odnos kod poslodavca ili studije, ne bi trpeli, niti bili dovedeni u pitanje.

Dodatne informacije možete dobiti upitom na e-mejl: obuka@chrin.org.rs ili pozivom na sledeće brojeve: 018/526 232 i 069/4466982.

Pravosudna baZA jug okuplja pojedince i udruženja organizovane u neformalnu koaliciju sa ciljem da doprinesu jačanju kapaciteta za vladavinu prava na jugu Srbije, naročito u oblasti pravosuđa. Koalicija fokusira svoje delovanje na četiri najveća grada na jugu Srbije: Niš, Leskovac, Vranje, Prokuplje i Pirot, kao i na ostale opštine Nišavskog, Topličkog, Pirotskog, Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Koaliciju predvode Odbor za ljudska prava i Fondacija za otvoreno društvo, a pored istaknutih pojedinaca (profesora, advokata, sudija, tužilaca, pravnika, novinara, studenata, NVO aktivista), ona u svoj rad uključuje Društvo sudija Srbije, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Agenciju Asocijacija, kao i medijske partnere – Južne vesti, InfoVranjske i Medijsku kutiju. #PravosudnabaZAjug