Položaj najranjivijih društvenih grupa i odgovor zajednice

2282

U susret 10.decembru, Međunarodnom danu ljudskih prava, program ROMACTED Saveta Evrope i Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, u saradnji sa Odborom za ljudska prava Niš, Grupom za decu i mlade Indigo i Centrom za integraciju naselja Crvena Zvezda organizovali su 5. decembra u sali Medija i reform centra u Nišu javni forum pod nazivom ” Položaj najranjivijih društvenih grupa i odgovor zajednice”.

Razgovor o stanju ljudskih prava kroz prizmu najugoženijih društvenih grupa, sa fokusom na Rome i Romkinje bio je tema  foruma organizovanog povodom 10. Decembra Međunarodnog dana ljudskih prava. Položaj romske zajednice u Srbiji je tema koja se odnosi ne samo na romsku zajednicu, već i donosioce odluka na svim nivoima, kao i čitavo civilno društvo. Kao najsiromašniji, sa najnižim stepenom obrazovanja i zaposlenosti, romska naselja predstavljaju ogledala našeg društva a načini rešavanja problema sa kojima se suočava romska zajednica može poslužiti i kao merilo za stepen uključenosti građana i građanski u donošenje odluka koja se tiču njihovih života.  

U debati su učestvovali: Tobias Flessenkemper, Šef kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, Tijana Đorđević- Ilić, Gradska većnica za socijalna pitanja; Dragan Đorđević, predsednik  Odbora za ljudska prava Niš, Tamara Simonović, direktorka Grupe za decu i mlade Indigo, Sulejman Sulejmanović, predsednik Centra za integraciju naselja Crvena Zvezda, Turkijan Redžepi, ROMACTED facilitator i Vera Kurtić, projektna službenice Saveta Evrope na programu ROMACTED. 

https://www.facebook.com/mediareformcentar/videos/541201386732330/
Produkcija Romaworld-Položaj najranjivijih grupa i odgovor zajednice
TV Zona plus, ROMACTED ZA BOLJI POLOŽAJ ROMA
BellaAmie Portal, Ranjivim grupama neophodna podrška
 JUGPRESS 06. decembar 2019-Ranjivim grupama je potrebna podrška 
Gradski portal 018 06. decembar 2019-Korak napred za podršku ranjivim grupama 
Romski portal UDAR 09. decembar 2019-Savet Evrope kroz program „Romacted“ pomaže lokalnim samoupravama