Vladavina prava i suočavanje sa prošlošću – seminar u Nišu

2121

Uz saradnju Odeljenja za vladavinu zakona i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju OEBS – Misija u Srbiji, Nacionalne kancelarije za saradnju sa Tribunalom u Hagu i uz podršku Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS organizovan je u Nišu, 19. i 20. februara 2010 godine (petak i subota) dvodnevni seminar pod nazivom “VLADAVINA PRAVA i SUOČAVANJE SA PROŠLOŠĆU” .

Seminar je bio namenjen mladim političarima, pravnicima, novinarima i predstavnicima organizacija civilnog društva, a predavači koji su predstavili svoj rad bili su predstavnici Nacionalne kancelarije za saradnju sa Tribunalom u Hagu, kao i predstavnici međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija.

Seminaru je prisustvovalo trideset mladih učesnika, i to mladi političari iz Demokratske stranke, Demokratske stranke Srbije, stranke G17 plus omladina Liberalno političke partije, novinari iz Media centra iz Niša, predstavnici nevladinog sektora (Otvoreni klub Niš, Centar za ljudska prava Niš, Centar za razvoj građanske svesti Babušnica, Centar za razvoj civilnih resursa Niš, Odbor za ljudska prava Niš, polaznici Škole nove politike u Nišu, kao i mladi pravnici i predstavnici Evropskog udruženja studenata prava, lokalna grupa Niš (ELSA Niš).

Predavači na seminaru bili su:

– Marijana Toma, Impunity Watch – „Tranziciona pravda – modeli suočavanja sa prošlošću; model bivše Jugoslavije“
– Sanja Đorđević, stručni saradnik na Pravnom fakultetu u Nišu – „Suđenja za ratne zločine: istorijski kontekst“
– Jovan Nicić, pravni savetnik Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom – „Suđenja za ratne zločine: regionalna saradnja“
– Mioljub Vitorović, zamenik tužioca za ratne zločine – „Vladavina prava: ratni zločini i organizovani kriminal“
– Dušan Ignjatović, direktor Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom – „Saradnja sa Haškim tribunalom“
– Ivan Jovanović, šef Odseka za pitanja ratnih zločina, Misija OEBS u Srbiji – „Ratni zločini i genocid“

Evaluacija koja je usledila nakon završetka seminara od strane učesnika seminara pokazala je da je 80% učesnika istaklo da su njihova očekivanja u pogledu seminara ispunjena, kao i da je 80% učesnika seminar ocenilo najvišom ocenom. Kompetentnost predavača kao i celokupna organizacija seminara je ocenjena najvišom ocenom. Mnogi učesnici smatraju da je tema „Suočavanje sa prošlošću – vladavina prava“ itekako bitna i veoma važna za budućnost, i da postoji ogromna potreba za ovakvom vrstom edukacije: „Nisu svi u potpunosti upoznati sa dešavanjima tokom ’90-ih godina prošlog veka. Svako od nas je doživeo raspad Jugoslavije, ali nismo bili dovoljno zreli da u potpunosti razumemo celokupnu situaciju“, jedan je od komentara učesnika seminara.