Pokrenuta platforma Otvorena vrata pravosuđa

2103

U okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa, koji Mreža CHRIS sprovodi u saradnji sa još 11 organizacija civilnog društva, od danas je svim građanima omogućen pristup platformi www.otvorenavratapravosudja.rs.

Internet platforma Otvorena vrata pravosuđa je digitalni portal edukativnog karaktera, kreiran da omogući građanima lakše informisanje o pravosuđu. Na poverenje javnosti u pravosudni sistem pozitivno utiče razumevanje o načinu funkcionisanja sudova, a naročito uverenje da svako ima podjednake mogućnosti da traži i ostvari svoje pravo pred sudom i da su postupci za rešavanje sporova zakoniti i efikasni. Građani kroz ovu platformu mogu dobiti pristup informacijama koje su im razumljive o načinu donošenja sudskih odluka.

Platforma Otvorena vrata pravosuđa pomaže građanima da koriste mogućnosti digitalne komunikacije sa predstavnicima pravosuđa kroz interaktivne blogove na brojne pravosudne teme sa kojima se građani svakodnevno susreću. Komentarisanjem blog posta građani direktno mogu stupiti u online komunikaciju i na taj način doći do željenih informacija ili rešavanju brojnih dilema.

Platforma pruža građanima mogućnost korišćenja informativnih vodiča koji imaju za cilj da im olakšaju pristup do ostvarivanja svojih prava. Kroz seriju Vodiča, građanima su predočeni osnovni mehanizmi kako da neko svoje pravo koriste, ili kako da se snađu i koje su im dužnosti i obaveze u određenoj neželjenoj situaciji.

Preko stranice “U mom mestu” građani mogu pristupiti interaktivnoj mapi pravosuđa i naći informacije o pružaocima pravosudnih usluga u svom mestu. Mapa Tematska otvorena vrata daje informacije o održavanju Tematskih otvorenih vrata u 15 opština i gradova u Srbiji i daje foto i info prezentaciju funkcionalnih delova sudova sa ciljem približavanja suda građanima u svojim sredinama.

Kako pravosuđe funkcioniše? Zašto suđenja dugo traju? Kuda da idete i kako da postupite u slučaju da vam je ugroženo neko pravo? Pomoć je na klik od vas – platforma Otvorena vrata pravosuđa sadrži sve relevantne informacije i predstavlja prostor da direktno postavite pitanja za sve nedoumice koje imate. ?? www.otvorenavratapravosudja.rs

Tokom trajanja Projekta ova online platforma biće mesto na kome se mogu dobiti sve relevantne informacije koje se tiču pravosuđa i načina na koji funkcioniše, gde i kome treba da se obratite kada vam je neko pravo ugroženo. Tu smo i da direktno odgovaramo na Vaša pitanja i nedoumice. 

Dobro došli!

USAID Serbia USAID Projekat vladavine prava