Praksa na polju ljudskih prava – sastanak u Regionalnom centru za manjine

2091

Zahvaljujući podršci Open Society Instituta iz Budimpešte, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS realizuje druge godine za redom  projekat ” Praksa na polju ljudskih prava”. U okviru realizacije ovog projekta sprovodi se istraživanje o položaju etničkih i nacionalnih manjina, njihova pravna i socijalna zaštita u Srbiji. Istraživanje sprovodi  Igor Zmitrovich, stručni saradnik Mreže CHRIS.

U utorak, 17. januara, pravnik istraživač Igor Zmitrovich je razgovarao sa Jovanom Vuković ispred Regionalnog centra za manjine. Na sastanku je bilo reči o društvenom uključivanju pripadnika romske nacionalne manjine, postojećim problemima i merama poboljšanja situacije u toj oblasti. Tokom razgovora bilo je reči o saradnji Regionalnog centra za manjine sa međunarodnim organizacijama, kao i sa nevladinim organizacijama u Srbiji.