Praksa na polju ljudskih prava – sastanak u Centru za prava manjina

2098

Zahvaljujući podršci Open Society Instituta iz Budimpešte, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS realizuje druge godine za redom  projekat ” Praksa na polju ljudskih prava”. U okviru realizacije ovog projekta sprovodi se istraživanje o položaju etničkih i nacionalnih manjina, njihova pravna i socijalna zaštita u Srbiji. Istraživanje sprovodi  Igor Zmitrovich, stručni saradnik Mreže CHRIS.

U sredu, 18. januara, pravnik istraživač Igor Zmitrovich je imao sastanak sa Andreom Čolak, direktorkom Centra za prava manjina. Tokom sastanka bilo je reči o položaju romske nacionalne manjine, društvenom uključivanju pripadnika romske zajednice, rešavanju postojećih problema, kao i o istoriji, strukturi i aktivnostima Centra u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina.

Tokom razgovora bilo je reči i o saradnji Centra sa međunarodnim organizacijama, državnim organima, kao i sa domaćim nevladinim organizacijama.