Praksa na polju ljudskih prava – sastanak u YUCOM-u

2116

Zahvaljujući podršci Open Society Instituta iz Budimpešte, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS realizuje druge godine za redom  projekat ” Praksa na polju ljudskih prava”. U okviru realizacije ovog projekta sprovodi se istraživanje o položaju etničkih i nacionalnih manjina, njihova pravna i socijalna zaštita u Srbiji. Istraživanje sprovodi  Igor Zmitrovich, stručni saradnik Mreže CHRIS.

U utorak, 17. januara, pravnik istraživač Igor Zmitrovich je razgovarao sa Milanom Antonijevićem, direktorom Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM oko aktivnosti pružanja pravne pomoći ugroženim licima, kao i o položaju romske nacionalne manjine i društvenom uključivanju pripadnika romske zajednice. Tokom sastanka bilo je reči i o ostalim aktivnostima kojima se YUCOM bavi u oblasti ljudskih prava.