Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji – Otvoreni forum, Valjevo, 01. jul 2010. godine

2172

Realizacijom šest informativnih seminara u okviru projekta “Otvoreni Forum”, prezentacijom Zakona o zabrani diskriminacije, informisanjem o savremenim antidiskriminacijskim pravnim okvirima, informisanjem o pojmu i mogućnostima primene tehnika ARS u slučajevima diskriminacije lokalnim javnim službenicima, Mreža CHRIS je započela proces povezivanja i uspostavljanja međusobne saradnje ključnih aktera i institucija u šest gradova u Srbiji u procesu praktične primene Zakona o zabrani diskriminacije.

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS realizuje projekat “Otvoreni Forum” u šest gradova Srbije – Novom Sadu, Negotinu, Valjevu, Novom Pazaru, Nišu i Bujanovcu, a peti seminar po redu organizovan je 01. jula 2010. u Valjevu u prostorijama hotela Grand, sa početkom u 11h.

Projekat “Otvoreni Forum” Mreže Odbora CHRIS realizovan je u okviru projekta: „Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji“, finansira Evropska Unija a sprovode Ministarstvo rada i socijalne politike i Program Ujedinjenih nacija za razvoj.

U Srbiji ne postoji razvijena svest o pojmu diskriminacije, posebno diskriminacije i pravima osoba sa invaliditetom. Donošenjem Zakona o zabrani diskriminacije ostvaren je prostor za uspešniju borbu i protiv diskriminacije uopšte, a konačno i diskriminacije osoba sa invaliditetom. Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom usvojen je pre četiri godine, ali do danas nije doživeo široku primenu, jer nije predstavljen na adekvatan način i ostao je nepoznat javnosti, korisicima, ali i onima koji bi trebalo da ga primenjuju. Iako sadrži odlična rešenja i instrumente za primenu i zaštitu od diskriminacije, mogućnosti koje nudi nisu primenjene, pre svega zbog toga što služba i institucije kojima se diskriminisani obraćaju, ne propoznaju diskriminaciju niti su upoznati sa mogućnostima rešavanja ovih situacija. Dosadašnja iskustva pokazuju da su vrlo često moguća rešenja problema diskriminacije u postupku van suda, ali je neophodno upoznati predstavnike vlasti i zastupnike o pojmu i oblicima diskriminacije, kako bi ih pravovremeno uputili u njihova prava i mogućnosti rešavanja konflikta, kao i način procene kojim putem rešiti konkretan problem, a takođe i korisnike ovih zakonskih mogućnosti.

Seminar je otvorio advokat Saša Aleksić, koordinator Chris office Valjevo i moderator seminara, a o prve dve teme „Zakon o zabrani diskriminacije“ i „Postupanje organa u slučajevima diskriminacije“, govorio je Goran Miletić, pravni savetnik Civil Rights Defendersa. Predavanje je bilo vrlo kvalitetno, pa i pored toga što je u kontinuitetu trajalo duže od 90 minuta, zaokupilo je pažnju prisutnih do samog kraja i iniciralo puno konstatacija i komentara u vezi samog Zakona i njegove primene u praksi. Inače, samo izlaganje Gorana Miletića bilo je potkrepljeno sa dosta primera iz svakodnevnice, što je svakako ostalo upečatljivo kada je u pitanju prvi deo seminara. Nakon pauze, počeo je drugi deo seminara na temu „Uvod u medijaciju – prezentacija“ kao i „Praktični aspekti primene medijacije u slučajevima diskriminacije“, o kojima je prisutnima govorio advokat Blažo Nedić, Partneri za demokratske promene Srbija i član radne grupe za izradu Zakona o medijaciji. To predavanje je takođe izazvalo interesovanje prisutnih, pa su usledila brojna pitanja, lični komentari i impresije. Seminaru je prisustvovalo 18 predstavnika iz šesnaest različitih organizacija i institucija iz Valjeva. TV emisija “Otvoreni Forum” emitovana je 07.07.2010. godine na RTV Marš u Valjevu.

[flv]http://www.chrin.org.rs/video/Otvoreni Forum CHRIS_/OtvoreniForumValjevo.flv[/flv]